ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nová šablóna dynamickej skupiny

Kliknite na možnosť Nová šablóna v sekcii Viac > Šablóny dynamických skupín.

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú šablónu dynamickej skupiny.

Výberom možnosti Použiť časové pravidlá povolíte Časové pravidlá a nastavíte konkrétny čas, keď bude priraďovanie zariadení k dynamickým skupinám povolené.

Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

Výraz

Podrobnejšie inštrukcie o používaní dynamických skupín vo vašej sieti nájdete aj v našich príkladoch.

cloud_new_dg_template

Časové pravidlá

Nastavte časový interval pre novú šablónu dynamickej skupiny. Kliknite na tlačidlo Pridať. Kliknite na časové pole a z roletového menu vyberte čas spusteniačas ukončenia. Vyberte frekvenciu (Každý deň, Pracovný deň, Víkend) alebo deň v týždni a konkrétny čas. Vybraný čas musí byť dlhší ako 1 minúta a kratší ako 24 hodín. Po nastavení času spusteniačasu ukončenia sa v stĺpci Trvanie zobrazí trvanie nastaveného času. Môžete pridať viacero časových intervalov.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknutím na Dokončiť vytvorte novú šablónu. Vytvorená šablóna teraz bude pridaná do zoznamu všetkých šablón a neskôr môže byť použitá pri vytváraní novej dynamickej skupiny.