ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie novej dynamickej skupiny

Pre vytvorenie novej dynamickej skupiny postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Kliknite na Počítače, vyberte ikonu gear_icon vedľa ktorejkoľvek skupiny a zvoľte možnosť Nová dynamická skupina. Zobrazí sa okno Sprievodca vytvorením dynamickej skupiny.

cloud_create_new_dg

2.Zadajte názov a popis pre novú šablónu.

3.Môžete zmeniť nadradenú skupinu kliknutím na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu.

cloud_new_dg_wizard

4.Kliknite na kartu Šablóna. Každá dynamická skupina je vytvorená zo šablóny, ktorá definuje, ako skupina filtruje klientske počítače. Z jednej šablóny môže byť vytvorený neobmedzený počet dynamických skupín.


note

Šablóna je statický objekt uložený v statickej skupine. Na to, aby mali používatelia prístup k šablónam, musia mať pridelené príslušné povolenia. Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. V dôsledku toho sa môže stať, že používatelia nebudú vidieť predvolené šablóny. Šablóny je možné presunúť do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové práva.

Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na použitie (v rámci kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná šablóna, a taktiež povolenia na zápis pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená kópia pôvodnej šablóny). Pozrite si príklad duplikácie objektu.

Ak chcete vytvoriť dynamickú skupinu na základe predvolenej šablóny alebo šablóny, ktorú ste už vytvorili, kliknite na možnosť Vybrať existujúcu a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu.

Ak ste ešte nevytvorili žiadnu šablónu a predvolené šablóny vám nevyhovujú, kliknite na možnosť Nová a postupujte podľa príslušných krokov pre vytvorenie novej šablóny.

Príklady vytvárania nových dynamických skupín na základe šablón s pravidlami nájdete v tejto kapitole.

cloud_new_dg_wizard_template

5.Kliknite na kartu Súhrn. Nová skupina sa zobrazí pod nadradenou skupinou.