ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Presunutie statickej alebo dynamickej skupiny

Dynamická skupina môže byť členom inej skupiny aj statickej. Statickú skupinu nie je možné presunúť do dynamickej skupiny. Taktiež nemôžete presunúť preddefinované statické skupiny (napr. statickú skupinu Stratené a nájdené) do žiadnej inej skupiny. Ostatné skupiny môžu byť presúvané.

Kliknite na ikonu gear_icon vedľa názvu skupiny a potom kliknite na možnosť Presunúť... Otvorí sa okno zobrazujúce štruktúru skupín. Označte v ňom cieľovú skupinu (statickú alebo dynamickú), do ktorej chcete vybranú skupinu premiestiť. Cieľová skupina sa stane nadradenou skupinou. Skupiny môžete presúvať aj pomocou kurzora myši.


note

Dynamická skupina nachádzajúca sa v novom umiestnení filtruje počítače (na základe šablóny) bez ohľadu na svoje predchádzajúce umiestnenie.

Skupinu je možné presunúť 3 spôsobmi:

Drag and drop – kliknite na skupinu a držte stlačené tlačidlo myši, až kým nepresuniete danú skupinu na cieľovú skupinu.

admin_manage_DG_drag_and_drop

Kliknite na ikonu gear_icon > Presunúť > vyberte novú nadradenú skupinu zo zoznamu a kliknite na OK.

admin_manage_DG_move

Kliknite na ikonu gear_icon > Upraviť > vyberte možnosť Zmeniť nadradenú skupinu. Vyberte novú nadradenú skupinu zo zoznamu a kliknite na OK.

admin_manage_DG_edit