ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Legenda ikon

V tejto kapitole je popísaný a vysvetlený význam všetkých ikon, ktoré sú použité v rozhraní ESET PROTECT Web Console. Niektoré ikony znázorňujú akciu, typ položky alebo súčasný stav. Väčšina ikon je zobrazená v jednej z troch farieb, ktoré slúžia na označenie dostupnosti daného prvku:

details_default Štandardná ikona – akcia je dostupná.

details_hover Modrá ikona – zvýraznený prvok pri ukázaní na položku kurzorom myši.

details_disabled Sivá ikona – akcia nie je dostupná.

Ikona stavu

Popis

details_default details_hover details_disabled

Podrobnosti o klientskom zariadení.

add_new_default add_new_hover add_new_disabled

Pridať zariadenie – budú pridané nové zariadenia.

Nová úloha – bude pridaná nová úloha.

Nové oznámenie – bude pridané nové oznámenie.

Nové statické/dynamické skupiny – budú pridané nové skupiny.

edit_default edit_hover edit_disabled

Upraviť – môžete upravovať vytvorené úlohy, oznámenia, šablóny reportov, skupiny, politiky atď.

duplicate_default duplicate_hover duplicate_disabled

Duplikovať – umožňuje vytvoriť novú politiku založenú na už existujúcej politike, ktorú ste vybrali. Duplikovaná politika si vyžaduje nový názov.

move_default move_hover move_disabled

Presunúť – umožňuje presunúť počítače, politiky, statické alebo dynamické skupiny.
Prístupová skupinaObjekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

delete_default delete_hover delete_disabled

Vymazať – úplne odstráni zvoleného klienta, skupinu atď.

rename_default rename_hover rename_disabled

Premenovať viaceré položky – ak vyberiete viacero položiek, môžete ich premenovať po jednom alebo môžete použiť Regex vyhľadávanie (na základe regulárnych výrazov) a naraz premenovať viaceré položky.

scan_default scan_hover scan_disabled

Kontrolovať – táto možnosť spustí úlohu Manuálna kontrola na kliente, ktorý nahlásil detekciu.

update_default update_hover update_disabled

Aktualizovať > Aktualizovať moduly – pomocou tejto možnosti spustíte úlohu Aktualizácia modulov (aktualizácia bude spustená manuálne).

Aktualizovať > Aktualizovať produkty ESET – aktualizuje produkty ESET nainštalovane na vybranom zariadení.

Aktualizovať > Aktualizovať operačný systém – aktualizuje sa operačný systém na vybranom zariadení.

audit_log audit_log_hover audit_log_disabled

Protokol audituZobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

mobile_default mobile_hover mobile_disabled

Spustiť úlohu – spustenie úlohy na mobilných zariadeniach.

enroll_default enroll_hoverenroll_disabled

Znova zaregistrovaťopätovné zaregistrovanie mobilného zariadenia.

unlock_default unlock_hover unlock_disabled

Odomknúť – zariadenie bude odomknuté.

lock_default lock_hover lock_disabled

Zamknúť – zariadenie bude uzamknuté po zachytení podozrivej aktivity alebo v prípade, že zariadenie je označené ako stratené.

locate_default locate_hover locate_disabled

Hľadať – vyžiadanie GPS súradníc vášho mobilného zariadenia.

siren_default siren_hover siren_disabled

Siréna/Zvuk v režime strateného zariadenia – vzdialené spustenie hlučnej sirény, a to aj v prípade, že je na zariadení vypnutý zvuk.

remove_default remove_hover remove_disabled

Vymazať – všetky dáta uložené na zariadení budú natrvalo vymazané.

restart_default restart_hover restart_disabled

Napájanie – kliknite na počítač a zvoľte možnosť Napájanie > Reštartovať, aby ste reštartovali dané zariadenie. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.
Obnoviť – obnovenie súboru presunutého do karantény späť do jeho pôvodného umiestnenia.

disable_default disable_hover disable_disabled

Vypnúť – kliknite na počítač a zvoľte možnosť restart_default Napájanie > disable_default Vypnúť, aby ste vypli dané zariadenie. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.

Deaktivovať produkty

icon_logout_normal

Odhlásiť – kliknite na počítač a zvoľte možnosť restart_default Napájanie > icon_logout_normal Odhlásiť, aby ste odhlásili všetkých používateľov z počítača.

play_default play_hover play_disabled

Spustiť úlohu – vyberte úlohu a nastavte pre ňu spúšťač a obmedzenie (voliteľné). Úloha bude zaradená do poradia úloh čakajúcich na vykonanie podľa jej nastavení. Táto možnosť okamžite spustí úlohu, ktorú vyberiete zo zoznamu dostupných úloh.

clock_default clock_hover clock_disabled

Nedávne úlohy – zobrazia sa nedávno použité úlohy. Kliknutím na nedávnu úlohu ju opätovne spustíte.

mn_icn_user_normal mn_icn_user_hover mn_icn_user_disabled

Priradiť používateľa – môžete priradiť používateľa k zariadeniu. Používateľov môžete spravovať v sekcii Používatelia počítača.

manage_default manage_hover manage_disabled

Spravovať politikypolitika môže byť tiež priradená priamo ku klientu (viacerým klientom), nie len ku skupine. Vyberte túto možnosť, ak si želáte priradiť politiku k označeným klientom.

wakeup_default wakeup_hover wakeup_disabled

Odoslať pokyn na prebudenie – ESET PROTECT Server spustí okamžitú replikáciu ESET Management Agenta na klientskom počítači prostredníctvom služby EPNS. Toto je užitočné, ak nechcete čakať na pravidelný interval pripojenia ESET Management Agenta na ESET PROTECT Server. Ak napríklad chcete, aby bola klientska úloha spustená na klientoch okamžite, alebo ak chcete, aby bola politika uplatnená ihneď.

disconnect_normal disconnect_hover disconnect_disabled

Izolovať od siete

mn_icn_connect_normal mn_icn_connect_hover mn_icn_connect_disabled

Ukončiť izoláciu od siete

Pripojiť cez RDP – môžete vygenerovať a stiahnuť .rdp súbor, ktorý vám umožní pripojiť sa na cieľové zariadenie cez protokol RDP (Remote Desktop Protocol).

icon_mute

unmute_default unmute_hover unmute_disabled

Potlačiť – ak vyberiete počítač a použijete možnosť Potlačiť, agent daného klienta sa prestane hlásiť do ESET PROTECT. Bude len agregovať informácie. Ikona potlačenia icon_mute bude zobrazená vedľa názvu počítača v stĺpci „Potlačený“.
Po vypnutí potlačenia kliknutím na Zrušiť potlačenie sa potlačený počítač bude znova prihlasovať (hlásiť) a komunikácia medzi ESET PROTECT a klientom bude obnovená.

remove_default remove_hover remove_disabled

Vypnúť – vypnutie alebo odstránenie nastavenia, prípadne výberu.

edit_default edit_hover edit_disabled

Priradiť – táto možnosť slúži na priradenie politiky ku klientu alebo skupine.

import_default import_hover import_disabled

Importovať – môžete importovať reporty alebo politiky.

export_default export_hover export_disabled

Exportovať – môžete exportovať reporty alebo politiky.

icon_tags icon_tags_hover icon_tags_disabled

ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

icon_static_group

Statická skupina

icon_dynamic_group

Dynamická skupina

icon_no_apply_policy

Neaplikovať príznak politiky

icon_apply_policy

Aplikovať príznak politiky

icon_force_policy

Vynútiť príznak politiky

icon_triggers

Spúšťače – pozrite si zoznam spúšťačov pre vybranú klientsku úlohu.

icon_computer

Počítač

mobile_default

Mobil

icon_server

Server

icon_file_server

Súborový server

icon_email

E-mailový server

icon_gateway

Server brány

icon_collaboration_server

Server pre spoluprácu

icon_agent

ESET Management Agent

icon_mdc

Mobile Device Connector

icon_rds

Rogue Detection Sensor

icon_proxy

ESET Bridge

icon_antivirus

Typ detekcie antivírusom. Všetky typy detekcií nájdete v sekcii Detekcie.

Kliknite na počítač a vyberte icon_eset Riešenia > icon_antivirus Aktivovať bezpečnostný produkt, aby ste bezpečnostný produkt ESET aktivovali na vybranom zariadení.

elga_icon

Kliknutím na počítač alebo ikonu ozubeného kolieska gear_icon vedľa statickej skupiny a výberom možnosti icon_eset Riešenia > elga_icon Zapnúť ESET LiveGuard aktivujete a povolíte ESET LiveGuard Advanced.

icon_eia

ESET Inspect Connector

Prejdite do sekcie Počítače, kliknite na počítač alebo vyberte viac počítačov a následne kliknite na Počítač > icon_eset Riešenia > icon_eia Zapnúť ESET Inspect, čím nasadíte ESET Inspect Connector na spravované počítače so systémom Windows/Linux/macOS. ESET Inspect je k dispozícii len v prípade, že máte licenciu na produkt ESET Inspect a ESET Inspect je pripojený k ESET PROTECT. Používateľ Web Console potrebuje na prístup k nástroju ESET Inspect aspoň povolenie na Čítanie alebo vyššie prístupové práva.

lock_default

Kliknutím na počítač a výberom možnosti icon_eset Riešenia > lock_default Zapnúť šifrovanie aktivujete ESET Full Disk Encryption na vybranom počítači.

efde_icon

Na počítači je zapnuté šifrovanie ESET Full Disk Encryption.

icon_vulnerabilities

Zraniteľnosti

icon_patch_management

Správa záplat