ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Používatelia počítača

Sekcia Používatelia počítača vám umožňuje spravovať používateľov a skupiny používateľov. Umožňuje vám spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii určitých nastavení, ktoré sú špecifické pre daného používateľa. Odporúčame najprv synchronizovať používateľov s Active Directory. Po vytvorení nového počítača ho môžete spárovať s konkrétnym používateľom. Môžete následne vyhľadať daného používateľa a prezerať si podrobnosti (vrátane aktivity) o počítači, ktorý bol k používateľovi priradený.

Môžete tiež spravovať používateľov a skupiny používateľov na účely správy mobilných zariadení iOS prostredníctvom politík priradených k zariadeniam iOS. Môžete upravovať používateľov alebo pridávať vlastné atribúty.


important

Používatelia počítača sú odlišní od používateľov ESET PROTECT Web Console. Sekcia „Používatelia počítača“ vám umožňuje spárovať používateľa so zariadením, čím dôjde k synchronizácii určitých nastavení, ktoré sú špecifické pre daného používateľa. Na správu používateľov ESET PROTECT Web Console a súborov povolení použite svoj účet ESET Business Account.

Zvýraznení používatelia nemajú priradené žiadne zariadenie. Kliknite na používateľa, vyberte možnosť edit_default Upraviť a kliknutím na Priradené počítače si zobrazte podrobnosti o danom používateľovi. Kliknite na Pridať počítače pre priradenie zariadení k používateľovi.

admin_user_management_unassign

Môžete tiež pridať alebo odstrániť Priradených používateľov zo sekcie Podrobnosti o počítači. Keď sa nachádzate v časti Počítače, vyberte zariadenie a kliknite na details_defaultZobraziť podrobnosti. Používateľ môže byť priradený k viac ako jednému zariadeniu. Možnosť mn_icn_user_normal Priradiť používateľa vám umožňuje priradiť používateľa priamo k zvolenému zariadeniu. Ak je k používateľovi priradené zariadenie, môžete kliknúť na názov zariadenia a zobraziť jeho podrobnosti.

Používateľov a skupiny používateľov môžete premiestňovať myšou (Drag & Drop). Označte používateľa alebo skupinu, podržte stlačené tlačidlo myši a presuňte položku do inej skupiny.

Akcie dostupné v rámci správy používateľov

Označte konkrétneho používateľa pre otvorenie roletového menu, odkiaľ môžete vykonávať akcie. Viac informácií o jednotlivých akciách nájdete v Legende ikon.

details_default Zobraziť podrobnosti – nájdete tu informácie, ako napr. E-mailová adresa, Pobočka alebo lokalita a Priradené počítače. K používateľovi môže byť priradené viac ako jedno zariadenie. Môžete zmeniť Meno používateľa, Popis alebo Nadradenú skupinu. Pri vytváraní politík iOS MDM môžete používať vlastné atribúty.

Prispôsobenie filtrov a rozloženia

Môžete si prispôsobiť aktuálne zobrazenie obrazovky Web Console:

Správa bočného panela a hlavnej tabuľky.

Pridanie filtra a uložené predvoľby filtrov. Na filtrovanie zobrazených položiek môžete použiť značky.