ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie nového používateľa

1.Pre pridanie používateľov kliknite na Používatelia počítača > Pridať používateľov. Túto možnosť použite na pridanie používateľov, ktorí neboli nájdení alebo pridaní automaticky počas synchronizácie používateľov.

cloud_add_new_user_01

2.Zadajte meno používateľa, ktorého chcete pridať, do poľa Meno používateľa. Kliknite na + Pridať pre pridanie ďalších používateľov. Ak chcete naraz pridať viacero používateľov, kliknite na Import CSV pre nahranie.csv súboru obsahujúceho zoznam používateľov, ktorí majú byť pridaní. Kliknutím na Skopírovať a vložiť môžete importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako CSV import). V prípade potreby môžete zadať aj Popis pre používateľov, aby ich bolo možné jednoduchšie identifikovať.

3.Môžete si vybrať existujúcu Nadradenú skupinu alebo vytvoriť novú skupinu.

4.Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.

5.Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak sa už používateľ, ktorého chcete pridať, nachádza v ESET PROTECT:

Pri konflikte sa spýtať – ak nastane konflikt, program sa spýta, akú akciu má vykonať (pozrite možnosti nižšie).

Preskočiť konfliktných používateľov – používatelia s rovnakým menom nebudú pridaní. Týmto sa tiež zaistí, že vlastné atribúty existujúceho používateľa v ESET PROTECT budú zachované (nie prepísané údajmi z Active Directory).

Prepísať konfliktných používateľov – existujúci používatelia v ESET PROTECT budú prepísaní používateľmi z Active Directory. Ak majú dvaja používatelia rovnaké SID, existujúci používateľ v ESET PROTECT bude odstránený zo svojho predchádzajúceho umiestnenia (aj v prípade, že bol v inej skupine).

6.Ak ste dokončili všetky zmeny, kliknite na Pridať. Používatelia sa zobrazia v nadradenej skupine, do ktorej ste ich zaradili.

cloud_add_new_user_02