ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Úprava používateľov

V tejto sekcii môžete upraviť podrobnosti o používateľovi, ako napr. základné informácie a priradené počítače.

Základné

V tejto časti môžete upraviť podrobnosti o používateľovi, ako napríklad:

Meno používateľaPopis – len na informačné účely.

ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

E-mailová adresa – adresa, ktorá môže byť použitá ako adresa príjemcu na doručovanie oznámení.

TelefónKancelária alebo umiestnenie – len na informačné účely.

Ukotvenie zdroja – môže súvisieť s viacerými funkciami ESET PROTECT, ktoré vyžadujú tento AD údaj (napr. režim prepísania politiky na koncovom zariadení).

cloud_user_edit_01

Vlastné atribúty

Môžete upraviť už existujúce vlastné atribúty alebo vytvoriť nové. Ak si želáte pridať nové atribúty, kliknite na možnosť Pridať nový a vyberte si z nasledujúcich kategórií:

Wi‑Fi účty – profily môžu byť použité na odosielanie podnikových Wi-Fi nastavení priamo na spravované zariadenia.

VPN účty – môžete nastaviť VPN spolu s povereniami, certifikátmi a ďalšími potrebnými informáciami na účely sprístupnenia VPN pre používateľov.

E-mailové účty – táto možnosť sa používa pre akýkoľvek e-mailový účet, ktorý používa IMAP alebo POP3 špecifikácie. Ak používate Exchange Server, použite Exchange ActiveSync nastavenia nižšie.

Exchange účty – ak vaša spoločnosť používa Microsoft Exchange, môžete vytvoriť všetky nastavenia priamo tu a ušetriť tak čas potrebný na nastavenie prístupu používateľom do pošty, kalendára a kontaktov.

LDAP (alias atribútu) – táto možnosť je obzvlášť užitočná v prípade, ak vaša spoločnosť využíva v rámci kontaktov LDAP. Môžete namapovať polia kontaktu k príslušným iOS poliam kontaktu.

CalDAV – táto sekcia obsahuje nastavenia pre akýkoľvek kalendár, ktorý využíva CalDAV špecifikácie.

CardDAV – táto možnosť je určená pre kontakty, ktoré sú synchronizované prostredníctvom CardDAV špecifikácie. Podrobnosti potrebné pre synchronizáciu môžu byť špecifikované tu.

Odoberaný kalendár – po nastavení CalDAV kalendárov tu môžete definovať prístup ku kalendárom ostatných, avšak tento prístup je len na čítanie.

Z niektorých polí sa stane atribút, ktorý môže byť použitý pri vytváraní politiky pre mobilné zariadenie iOS ako premenná (zástupný symbol). Napríklad, prihlasovacie meno ${exchange_login/exchange} alebo e-mailová adresa ${exchange_email/exchange}.

cloud_user_edit_02

Priradené počítače

Tu môžete vybrať jednotlivé zariadenia. Toto je možné vykonať pomocou funkcie Pridať počítače. Budú zobrazené všetky statické a dynamické skupiny, ako aj členy týchto skupín. Pre výber použite začiarkavacie políčka a kliknite na OK.


important

V rámci jednej operácie je možné používateľovi priradiť najviac 200 počítačov.

cloud_assigned_computers