ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Synchronizácia ESET PROTECT s Active Directory

Na synchronizáciu počítačov a používateľov v službe Active Directory s ESET PROTECT Web Console použite ESET Active Directory Scanner.


note

Spoločnosť ESET pravidelne aktualizuje Active Directory Scanner s cieľom vylepšiť jeho funkcionalitu. Viac informácií nájdete v protokole zmien.

Požiadavky

Spustite Active Directory Scanner ako používateľ Active Directory na počítači pripojenom k Active Directory.

Podporované operačné systémy (podpora pre HTTP/2): Windows 10, Windows Server 2016 a novšie verzie.

Stiahnite a nainštalujte si .NET Core Runtime.

Pripravte používateľský konfiguračný súbor (config.json) pre synchronizáciu používateľov z Active Directory. Súbor config.json je súčasťou ZIP súboru Active DirectoryScanner.

Povolenie prístupových práv používateľa pre prístupový token pre AD Scanner: Zapisovanie

Použitie nástroja Active Directory Scanner

1.V ESET PROTECT Web Console vytvorte GPO skript pre nasadenie agenta.

2.Prihláste sa do počítača vo svojom Active Directory pomocou používateľského účtu Active Directory. Uistite sa, že spĺňa požiadavky uvedené vyššie.

3.Stiahnite si najnovší Active Directory Scanner do počítača.

4.Rozbaľte stiahnutý súbor.

5.Stiahnite si GPO skript pre nasadenie agenta (vytvorený v kroku č. 1) a skopírujte ho do priečinka ActiveDirectoryScanner (priečinok obsahujúci všetky súbory nástroja Active Directory Scanner).

arrow_down_businessSynchronizácia počítačov z Active Directory
arrow_down_businessSynchronizácia používateľov z Active Directory
arrow_down_businessRiešenie