ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Import statickej skupiny

Exportované súbory zo statických skupín môžu byť importované späť do ESET PROTECT Web Console a zahrnuté do vašej existujúcej skupinovej štruktúry.

cloud_import_static_groups

1.Kliknite na Počítače a vyberte akúkoľvek statickú skupinu.

2.Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte možnosť import_default Import.

3.Kliknite na Vybrať súbor a prejdite na požadovaný súbor .txt. Každý riadok v súbore musí obsahovať úplnú cestu k názvu počítača/IP adrese (s opačnou lomkou ako oddeľovačom). Napríklad:

All\Lost & found\Computer_Name

All\Lost & found\10.20.30.40

4.Označte súbor a kliknite na Otvoriť. Názov súboru je zobrazený v textovom poli.

5.Vyberte si jednu z nasledujúcich možností riešenia konfliktov:

Nevytvárať ani nepremiestňovať žiadne zariadenia v prípade, že boli v štruktúre nájdené rovnaké záznamy – ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, nebudú tieto počítače importované. Používateľ bude o tejto skutočnosti informovaný.

Premiestniť existujúce zariadenia v prípade, že ešte neexistujú v importovaných cestách. Ak je to možné, ponechať v rovnakej ceste iba spravované zariadenia – ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, je potrebné premiestniť počítače do inej statickej skupiny pred tým, ako bude vykonaný import. Po importovaní budú tieto počítače presunuté späť do pôvodných skupín, z ktorých boli presunuté.

Duplikovať existujúce zariadenia v prípade, že ešte neexistujú v importovaných cestách – ak už statická skupina existuje a počítače zo súboru .txt sa už v danej skupine nachádzajú, duplikáty týchto počítačov budú vytvorené v rovnakej statickej skupine. Pôvodný počítač bude zobrazený s úplnými informáciami a jeho duplikát bude zobrazený len s názvom počítača.

6.Kliknite na možnosť Importovať budú importované statické skupiny a počítače zo súboru.