ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Export statických skupín

Exportovanie zoznamu počítačov nachádzajúcich sa v ESET PROTECT štruktúre je jednoduché. Môžete exportovať zoznam a zálohovať ho tak, aby ste mohli daný zoznam kedykoľvek importovať späť, napríklad, ak chcete obnoviť štruktúru skupiny.


note

Statické skupiny musia obsahovať aspoň jeden počítač. Exportovanie prázdnej skupiny nie je možné.

1.Kliknite na Počítače a označte statickú skupinu, ktorú chcete exportovať.

2.Kliknite na ikonu ozubeného kolesa a vyberte možnosť icon_export Exportovať.

cloud_export_static_groups

3.Ak vybraná statická skupina obsahuje podskupiny s počítačmi, počítače môžete exportovať aj z podskupín.

export_computers_from_subgroups

4.Exportovaný súbor bude uložený vo formáte .txt.


note

Dynamické skupiny nemôžu byť exportované, pretože dynamická skupina len odkazuje na počítače, ktoré spĺňajú kritériá definované v jej šablóne.