ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie novej statickej skupiny

Pre vytvorenie novej statickej skupiny kliknite na Počítače, vyberte ikonu gear_icon vedľa statickej skupiny a zvoľte možnosť Nová statická skupina.

cloud_create_new_sg

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú skupinu.

V prípade potreby môžete zmeniť Nadradenú skupinu. Štandardne je nadradenou skupinou skupina, ktorú ste označili pri vytváraní novej statickej skupiny. Ak chcete zmeniť nadradenú skupinu, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo stromovej štruktúry.

Nadradená skupina novej statickej skupiny musí byť tiež statická skupina. Statická skupina nemôže byť súčasťou dynamickej skupiny.

Pre vytvorenie novej statickej skupiny kliknite na Dokončiť.

cloud_new_sg_wizard