ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Konfiguračné profily cloudovej služby MDM

Môžete nastaviť profil, ktorý bude slúžiť na uplatnenie politík a obmedzení na spravované mobilné zariadenia.

Názov profilu

Krátky popis

Prístupový kód

Od koncových používateľov sa vyžaduje, aby chránili svoje zariadenia prístupovými kódmi vždy, keď sa zariadenia vrátia zo stavu nečinnosti do aktívneho režimu. Týmto sa zaručí, že všetky citlivé podnikové informácie budú na spravovaných zariadeniach chránené. Ak na jednom zariadení vynútia zadanie prístupových kódov viaceré profily, bude uplatnená najprísnejšia politika.

Obmedzenia

Profily obmedzení umožňujú vymedziť, ktoré funkcie budú dostupné pre používateľov spravovaných zaradení tým, že sa obmedzí využívanie určitých povolení týkajúcich sa funkcií zariadenia, aplikácií, služby iCloud, bezpečnosti a súkromia.

Zoznam Wi-Fi pripojení

Wi-Fi profily odosielajú podnikové Wi-Fi nastavenia priamo na spravované zariadenia pre získanie okamžitého prístupu.

Zoznam VPN pripojení

VPN profily odosielajú podnikové nastavenia virtuálnej súkromnej siete na podnikové zariadenia, aby mali používatelia bezpečný prístup do podnikovej infraštruktúry zo vzdialených lokalít.

Názov pripojenia – zobrazenie názvu pripojenia zobrazeného na zariadení.

Typ pripojenia – vyberte typ pripojenia povoleného týmto profilom. Každý typ pripojenia ponúka rôzne možnosti.

Server – zadajte názov hostiteľa alebo IP adresu servera, na ktorý sa pripájate.

E‑mailové účty

Táto funkcia umožňuje správcovi nastaviť IMAP/POP3 e-mailové účty.

Účty Exchange ActiveSync

Exchange ActiveSync profily poskytujú koncovým používateľom prístup do podnikovej e-mailovej infraštruktúry založenej na báze „push“ (doručenie bez vyžiadania). Berte, prosím, na vedomie, že sa tam nachádzajú predvyplnené polia hľadaných hodnôt a možnosti, ktoré sa vzťahujú len na iOS 5+.

CalDAV – Kalendárové účty

CalDAV ponúka možnosti konfigurácie, ktorej cieľom je umožniť používateľom bezdrôtovú synchronizáciu s podnikovým CalDAV serverom.

CardDAV – Kontaktové účty

Táto časť umožňuje špecifickú konfiguráciu služieb CardDAV.

Odoberané kalendárové účty

Možnosť odoberania kalendárov umožňuje aj konfiguráciu kalendára.