ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET MDR

ESET MDR poskytuje prehľad o incidentoch a detekciách z nástroja ESET Inspect. Ak chcete používať ESET MDR, potrebujete licenciu na ESET Inspect a úroveň ESET PROTECT MDR.


note

Dostupnosť služby ESET MDR

ESET MDR je k dispozícii len na vybraných trhoch s povolenými službami.

Služba ESET MDR sa vzťahuje na všetky spravované zariadenia používajúce ESET Inspect. Ak chcete zabezpečenie zariadení spravovať nezávisle od služby ESET MDR, postupujte takto:

1.Otvorte ESET PROTECT a prejdite do sekcie Počítače.

2.Kliknite na ikonu ozubeného kolesa vedľa existujúcej statickej nadradenej skupiny a vyberte možnosť Nová statická skupina.

3.Do poľa Názov zadajte exempt a kliknite na Dokončiť.

4.Vyberte nadradenú skupinu a zariadenia, ktoré chcete zahrnúť do vyňatej skupiny.

5.Kliknite na tlačidlo Počítač > Spravovať > Presunúť do skupiny a vyberte skupinu exempt.

Zariadenia v skupine exempt sú pod vašou správou – incidenty môžete riešiť manuálne bez automatického uplatňovania reakčných opatrení.


note

Pozrite si tiež kapitolu Riadiaci panel ESET MDR.

Týždenný report ESET MDR/mesačný report ESET MDR

Report ESET MDR je týždenný alebo mesačný súhrn informácií týkajúcich sa bezpečnosti z rôznych zdrojov zo siete.


important

Na naplánovanie reportu ESET MDR potrebujete nasledujúce súbory povolení:

Reporty ESET MDR – povolenie na zápis

Serverové spúšťače a úlohyGenerovať report – povolenie na použitie, zápis


note

Po aktivácii licencie ESET PROTECT MDR sa automaticky naplánuje jedna serverová úloha s priradeným e‑mailom správcu.

Príjemcovia budú dostávať týždenný report ESET MDR/mesačný report ESET MDR automaticky.

1.Kliknite na Reporty a prejdite na kartu Kategórie a šablóny > ESET MDR.

2.Na dlaždici Týždenný report ESET MDR/Mesačný report ESET MDR kliknite na ikonu ozubeného kolesa pre Akcie a vyberte možnosť Naplánovať.

3.Môžete tiež kliknúť na možnosť Vyberte značky a k reportu priradiť značky. Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

4. V roletovom menu Miestne nastavenia vyberte preferovaný jazyk reportu a v roletovom menu Časové pásmo vyberte časové pásmo. Roletové menu pre Typ spúšťača je vypnuté.

5.Do poľa Odoslať zadajte e‑mailovú adresu príjemcu.

6.Môžete označiť možnosť Prispôsobiť správu a zadať predmet a telo správy.

7.Môžete označiť možnosť Odoslať report ako odkaz. Report dostanete ako odkaz s presmerovaním na ESET PROTECT.

8.Kliknite na Dokončiť.

Týždenný report ESET MDR/mesačný report ESET MDR môžete vytvoriť aj spustením serverovej úlohy Generovať report:

1.Vyberte Úlohy > Nová > add_new_default Serverová úloha.

2.V roletovom menu Úloha vyberte Generovať report a kliknite na Pokračovať.

3.Kliknite na Pridať šablónu reportu, vyberte Týždenný report ESET MDR/Mesačný report ESET MDR a kliknite na OK.

4.Do poľa Odoslať zadajte e‑mailovú adresu príjemcu.

5.Môžete označiť možnosť Prispôsobiť správu a zadať predmet a telo správy.

6.Môžete označiť možnosť Odoslať report ako odkaz. Report dostanete ako odkaz s presmerovaním na ESET PROTECT.

7.Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

8.V roletovom menu Miestne nastavenia vyberte preferovaný jazyk reportu a v roletovom menu Časové pásmo vyberte časové pásmo. Roletové menu pre Typ spúšťača je vypnuté.

9.Kliknite na tlačidlo Pokračovať.

10.Skontrolujte nastavenia v sekcii Súhrn a kliknite na Dokončiť.


note

Týždenný report ESET MDR dostanete ako súbor .pdf.

Týždenný report ESET MDR sa generuje každý pondelok pri aktívnej úrovni ESET PROTECT MDR.


note

Mesačný report ESET MDR dostanete ako súbor .pdf.

Mesačný report ESET MDR sa generuje vždy v prvý deň v mesiaci pri aktívnej úrovni ESET PROTECT MDR.