ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Archív reportov MDR

Archív reportov MDR obsahuje všetky reporty ESET MDR zaslané e‑mailom. Dostanete e‑mail s odkazom na váš report, pričom si môžete pozrieť akýkoľvek report ESET MDR vygenerovaný v minulom roku.

Archív reportov ESET MDR je dostupný cez Reporty > karta Archív reportov MDR.


note

Požiadavky

Archív reportov si môžete pozrieť, ak máte v súboroch povolení nastavené právo na použitie pre Reporty ESET MDR a tiež:

aktivovanú licenciu ESET PROTECT MDR a ESET Inspect,

platnosť vašej licencie ESET PROTECT MDR uplynula, ale za posledný rok máte naplánovaný a doručený aspoň jeden report.

Rozloženie bočného panela

Kliknite na ikonu icon_more_vertical vedľa názvu Archív reportov MDR a pomocou kontextového menu upravte rozloženie bočného panela:

collapse_menu Skryť bočný panel

icon_tags Značky

Filtrovanie v archíve reportov MDR

Môžete pridať:

Typ reportu – kliknutím na toto pole vyberte týždenné alebo mesačné reporty.

Obdobie od – kliknutím na toto pole vyberte dátum začiatku filtrovania.

Obdobie do – kliknutím na toto pole vyberte dátum ukončenia filtrovania.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. Kliknutím na ikonu icon_filter Predvoľby môžete spravovať uložené súbory filtrov:

Súbory filtrov

Vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

save_filter-set Uložiť súbor filtrov

Pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

manage_filter_sets Spravovať súbory filtrov

Odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

clear_filter_values Vymazať hodnoty filtrov

Kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

remove_filters Odstrániť filtre

Kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

remove_unused_filters Odstrániť nepoužité filtre

Odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

restart_default Obnoviť predvolené filtre

Panel filtrov sa resetuje a zobrazia sa predvolené filtre.

Správa archívu reportov MDR

Ak chcete zmeniť poradie stĺpcov, umiestnite kurzor myši nad ikonu icon_move_drag vedľa názvu stĺpca a presuňte daný stĺpec. Pozrite si časť Upraviť stĺpce ďalej.

Ak chcete zoraďovať podľa jedného stĺpca (Čas vytvorenia/Obdobie od/Obdobie do), kliknutím na hlavičku stĺpca zoradíte riadky tabuľky podľa údajov vo vybranom stĺpci.

Výsledkom jedného kliknutia alebo dvoch kliknutí je vzostupné (A–Z, 0–9) alebo zostupné (Z–A, 9–0) zoradenie.

Po aplikovaní zoradenia ukazuje malá šípka pred hlavičkou stĺpca spôsob zoradenia.

Kliknutím na ikonu gear_icon môžete spravovať archív reportov:

Akcie

edit_default Upraviť stĺpcePomocou sprievodcu môžete upraviť zobrazené stĺpce (add_new_defaultpridať, delete_defaultodstrániť, icon_apply_later_defaulticon_apply_sooner_defaultzmeniť poradie). Stĺpce môžete upraviť aj metódou drag-and-drop. Kliknutím na tlačidlo Obnoviť obnovíte stĺpce tabuľky do predvoleného stavu (predvolené dostupné stĺpce v predvolenom poradí).

icon_fit_width Automaticky prispôsobiť stĺpce – automaticky upraví šírku stĺpcov.

icon_sysinspector_logs Zobraziť relatívny čas/Zobraziť absolútny čas – zmena formátu zobrazenia údajov o čase vytvorenia; po umiestnení kurzora myši nad údaje o čase vytvorenia sa zobrazí relatívny/absolútny čas.

Zoraďovanie tabuliek

Obnoviť zoraďovanie – obnovenie zoraďovania stĺpcov.

Stĺpce archívu reportov MDR

Archív reportov MDR obsahuje tieto stĺpce:

Typ reportu – typ reportu (týždenný/mesačný).

Upozornení používatelia – e‑mailová adresa používateľa, ktorý dostal report ESET MDR.

Miestne nastavenia – jazyk reportu ESET MDR.

Čas vytvorenia – dátum vygenerovania reportu ESET MDR.

Obdobie od – dátum začiatku zaznamenávania údajov v reporte ESET MDR.

Obdobie do – dátum ukončenia zaznamenávania údajov v reporte ESET MDR.

Časové pásmo – časové pásmo reportu ESET MDR.

Akcie archívu reportov

Kliknutím na report vyberte jednu z akcií:

icon_show Ukážka – náhľad reportu na novej karte.

download_default Stiahnuť – stiahnite si report ako súbor .pdf.

icon_send_file Odoslať e‑mailom – odošlite report ako prílohu e‑mailu. Z roletového menu môžete vybrať Jazyk e‑mailu a kliknutím na tlačidlo Pridať pridajte E‑mailové adresy príjemcov. Prípadne kliknite na tlačidlo Viac a vyberte si niektorú zo zobrazených možností: Pridať používateľov (pridanie adresy používateľa zo zoznamu používateľov počítača), Import CSV (import vlastného zoznamu adries zo súboru .csv s oddeľovačmi) alebo Vložiť zo schránky (import vlastného zoznamu adries oddelených vlastnými oddeľovačmi; táto funkcia funguje podobne ako import CSV). Po kliknutí na tlačidlo Odoslať sa report odošle ako príloha na vybranú e‑mailovú adresu.


note

Záznamy v archíve reportov MDR

Reporty ESET MDR sú v archíve reportov MDR k dispozícii jeden rok.