ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia ESET Management Agenta

Použitím politiky môžete upraviť nastavenia ESET Management Agenta. Pre ESET Management Agenta neexistujú žiadne prednastavené politiky. Pre vytvorenie politiky pre ESET Management Agenta kliknite na Politiky > Nová politika a v sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Management Agent, kde môžete následne upraviť tieto nastavenia:

icon_sectionPokročilé nastavenia

HTTP Proxy – môžete použiť proxy server na riadenie komunikácie medzi serverom a klientmi. Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

Operačný systém – pomocou prepínačov nastavte hlásenia určitých informácií alebo problémov na klientskom počítači. Ak chcete napríklad zapnúť hlásenia o inštalácii aplikácií tretích strán, povoľte možnosť Hlásiť aj nainštalované aplikácie, ktoré nie sú od spoločnosti ESET.

Program vylepšovania produktu – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov do spoločnosti ESET.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie). Aktuálny súbor protokolu ESET Management Agenta nájdete na klientskom počítači.

NastavenieInštalácia chránená heslom je funkcia, ktorá slúži na ochranu ESET Management Agenta (iba na systéme Windows). Pre povolenie ochrany ESET Management Agenta je potrebné nastaviť heslo. Po uplatnení politiky ESET Management Agent nemôže byť odinštalovaný ani na ňom nemôže byť vykonaná oprava, ak nie je zadané heslo.


important

V prípade, že zabudnete heslo, nebudete môcť odinštalovať ESET Management Agenta z cieľového počítača.

Priradenie

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.