ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia ESET Management Agenta

Nastavenia ESET Management Agenta môžete upraviť pomocou politiky pre ESET Management Agenta.

Pre ESET Management Agenta neexistujú žiadne prednastavené politiky. Ak chcete vytvoriť politiku pre ESET Management Agenta, kliknite na Politiky > Nová politika a v sekcii Nastavenia vyberte možnosť ESET Management Agent, kde môžete následne upraviť tieto nastavenia:

icon_sectionNastavenia

Ochrana nastavení heslom je funkcia, ktorá slúži na ochranu ESET Management Agenta (iba na systéme Windows). Kliknutím na Nastaviť vedľa položky Ochrana nastavení heslom zapnete ochranu heslom pre nastavenia ESET Management Agenta.


important

Ochrana nastavení heslom bola vo verzii 10.1 vylepšená. Teraz môžete nastaviť heslo zvlášť pre agenta vo verzii 10.0 a staršej a zvlášť pre agenta vo verzii 10.1 a novšej.

Nastavené heslo si uschovajte na bezpečnom mieste. Ak je ESET Management Agent chránený heslom, pri odinštalovaní, oprave aj aktualizácii (so zmenami) musíte zadať heslo.

icon_sectionPokročilé nastavenia

HTTP Proxy – môžete používať proxy server, prostredníctvom ktorého budú klientske zariadenia v sieti pristupovať do internetu. Použitím možnosti Použiť priame pripojenie, ak nie je k dispozícii HTTP proxy vyriešite situáciu, keby bol klient mimo dosah proxy.

Operačný systém – pomocou prepínačov nastavte hlásenia určitých informácií alebo problémov na klientskom počítači. Ak chcete napríklad zapnúť hlásenia o inštalácii aplikácií tretích strán, povoľte možnosť Hlásiť aj nainštalované aplikácie, ktoré nie sú od spoločnosti ESET.

Program vylepšovania produktu – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie správ o zlyhaní programu a anonymných telemetrických údajov do spoločnosti ESET.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie). Aktuálny súbor protokolu ESET Management Agenta nájdete na klientskom počítači.

Priradenie

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku uplatniť, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.

Môžete si vyžiadať konfiguráciu agenta na spravovanom počítači, aby ste si pozreli nastavenia politiky agenta: kliknite na Počítače > kliknite na počítač > Podrobnosti > Konfigurácia > Požiadať o konfiguráciu.