ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Riešenie problémov – pripojenie agenta

Ak sa počítač nepripája na ESET PROTECT Server, odporúčame riešiť problémy s ESET Management Agentom lokálne na klientskom počítači.

Predvolene sa ESET Management Agent synchronizuje s ESET PROTECT každých 10 minút.

Skontrolujte najnovší protokol ESET Management Agenta. Môžete ho nájsť tu:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html – protokol (tabuľka) zobrazujúci posledný chybový kód zaznamenaný počas toho, ako je ESET Management Agent spustený.

software-install.log – textový protokol poslednej vzdialenej inštalácie vykonanej pomocou ESET Management Agenta.

trace.log – podrobná správa o celkovej aktivite ESET Management Agenta vrátane chýb, ktoré boli zaznamenané.


note

Na povolenie úplného zapisovania ESET Management Agenta do súboru trace.log vytvorte prázdny súbor s názvom traceAll bez prípony v rovnakom priečinku ako trace.log a následne reštartujte počítač, aby sa reštartovala služba ESET Management Agent.

status.html – tabuľka zobrazujúca aktuálny stav komunikácie (synchronizácie) medzi ESET Management Agentom a ESET PROTECT Serverom. Protokol tiež obsahuje HTTP Proxy konfiguráciu, zoznam aplikovaných politík (vrátane aplikovaných vylúčení) a zoznam dynamických skupín, ku ktorým patrí zariadenie.

Najčastejšou chybou, ktorá môže brániť komunikácii ESET Management Agenta s produktom ESET PROTECT, je prípad, keď DNS nefunguje správne alebo porty sú blokované firewallom – pozrite si náš zoznam portov používaných nástrojom ESET PROTECT. Na vyriešenie upozornenia Zariadenie používa záložné pripojenie si prečítajte náš článok databázy znalostí.