ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie politiky na ochranu ESET Management Agenta heslom

Postupujte podľa nasledujúcich krokov, ak chcete vytvoriť politiku, pomocou ktorej nastavíte heslo chrániace ESET Management Agenta pred neoprávnenými pokusmi o odinštalovanie alebo zmenu nastavení. Ak sa použije Ochrana nastavení heslom, bude možné ESET Management Agenta odinštalovať alebo meniť jeho nastavenia len po zadaní príslušného hesla. Viac informácií nájdete v časti Ochrana agenta.

Základné

Zadajte Názov politiky. Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent > rozbaľte Nastavenia > vedľa položky Ochrana nastavení heslom kliknite na Nastaviť a zadajte heslo. Toto heslo bude vyžadované, ak sa niekto bude pokúšať na klientskom počítači odinštalovať ESET Management Agenta alebo meniť jeho nastavenia.


important

Nastavené heslo si uschovajte na bezpečnom mieste. Ak je ESET Management Agent chránený heslom, pri odinštalovaní, oprave aj aktualizácii (so zmenami) musíte zadať heslo.

Priradenie

Zvoľte klienty (individuálne počítače alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

cloud_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované počítače alebo skupiny a kliknite na OK.


important

Ak chcete priradiť všetky počítače v skupine, namiesto jednotlivých počítačov priraďte celú skupinu, aby ste predišli spomaleniu Web Console.

Vo Web Console sa zobrazí upozornenie, ak vyberiete vysoký počet počítačov.

select_targets

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť. Politika sa aplikuje na ciele po ich ďalšom pripojení k nástroju ESET PROTECT.


note

Ak chcete politiku uplatniť okamžite, môžete použiť akciu Odoslať pokyn na prebudenie na cieľových zariadeniach v sekcii Počítače.