ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Registrácia zariadení so systémom iOS

Na registráciu zariadenia so systémom iOS do ESET PROTECT postupujte podľa nasledujúcich krokov:


important

Zaregistrované mobilné zariadenia sa musia pripojiť k ESET PROTECT raz za 120 dní, aby sa predišlo problémom s pripojením. Táto informácia je uvedená na odkaze v registračnom e‑maile alebo QR kóde.

Náhradné, aktuálne nevyužívané zariadenie neregistrujte s časovým predstihom. Odporúčame zaregistrovať iba také náhradné zariadenie, ktoré sa v priebehu 120 dní začne používať.

1.Otvorte registračný odkaz z e‑mailu alebo QR kódu a ťuknite na Stiahnuť MDM profil.

ios_enrollment_1

2.Ťuknite na Povoliť.

ios_enrollment_2

3.Ťuknite na Zavrieť.

ios_enrollment_3

4.Otvorte aplikáciu Nastavenia a ťuknite na položku Profil je stiahnutý.

ios_enrollment_4

5.Ťuknutím na Inštalovať nainštalujte profil ESET Cloud MDM.

ios_enrollment_5

6.Ťuknite na Inštalovať.

ios_enrollment_6

7.Ťuknite na Dôverovať, aby sa nový profil nainštaloval.

ios_enrollment_7

8.Ťuknite na Hotovo.

ios_enrollment_8

Mobilné zariadenie je teraz spravované cez ESET PROTECT. Tento profil vám umožní nastaviť zariadenia, ako aj bezpečnostné politiky pre používateľov a skupiny. Podrobnosti o profile nájdete v aplikácii Nastavenia > Všeobecné > VPN a správa zariadenia.

Odstránenie registračného profilu

Ak chcete odstrániť registračný profil, otvorte aplikáciu Nastavenia > Všeobecné > VPN a správa zariadenia a ťuknite na Odstrániť správu.


important

Odstránením registračného profilu sa vymažú všetky firemné nastavenia (pošta, kalendár, kontakty atď.) a mobilné zariadenie so systémom iOS už nebude spravované. Zariadenie sa prestane pripájať ku konzole ESET PROTECT, pričom jeho stav sa zmení na varovanie validation-status-icon-warning a po 14 dňoch na červené upozornenie validation-status-icon-error.

ios_enrollment_9