ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa používateľov

Poverte dôveryhodné osoby, aby vám pomohli spravovať niektoré z vašich licencií.


note

Účet ESET MSP Administrator

Ak si na portáli ESET Business Account (EBA) vytvoríte účet s rovnakou e‑mailovou adresou, pod akou už máte zaregistrovaný účet ESET MSP Administrator (EMA), dostanete e‑mail s odkazom na potvrdenie aktivácie bez potreby nastavovať heslo. Využívať sa bude heslo, ktoré už máte nastavené pre účet ESET MSP Administrator. Ak v jednej zo služieb (EMA alebo EBA) zmeníte heslo používateľa, zmena sa premietne v oboch službách.

1.Na portáli ESET Business Account (EBA) kliknite na Správa používateľov > Nový používateľ.

eba_new_user_0

2.Vyplňte požadované osobné údaje používateľa. Zadajte platnú e‑mailovú adresu, aby používateľovi mohol byť e‑mailom zaslaný aktivačný odkaz (e‑mail by mal prísť do 15 minút).

3.Prideľte a nastavte prístupové práva používateľa k spoločnosti a lokalitám. Kliknite na Vytvoriť.


note

Jazyk používateľského rozhrania

Portál ESET Business Account sa bude zobrazovať v jazyku, ktorý si zvolíte v registračnom formulári. Jazyk používateľského rozhrania je možné meniť priamo v portáli po kliknutí na meno prihláseného používateľa.

Superuser

Superuser superuser_icon – predvolene ide o vlastníka konkrétneho účtu EBA a zároveň jediného používateľa, ktorý môže vyžiadať aktiváciu účtu ESET PROTECT Cloud.

Ak chcete priradiť rolu superuser inému používateľovi:

1.Kliknite na používateľa a vyberte možnosť Upraviť.

2.Vyberte možnosť Priradiť superuser oprávnenia tomuto používateľovi a kliknite na Uložiť.

3.Zadajte heslo súčasného používateľa supeuser a kliknite na Priradiť.

Prístupové práva

Ak chcete spravovanie ostatných používateľov umožniť ďalšiemu používateľovi, musí mať pridelené povolenie na Zapisovanie v rámci Prístupu do spoločnosti. Tento dodatočný používateľ však nebude môcť odstrániť používateľa, ktorý daný účet Business Account pôvodne vytvoril.

Prístup do spoločnosti

Čítanie – úroveň prístupu, ktorá umožňuje prezerať Upozornenia, Licencie, Lokality, Protokoly audituAktivované zariadenia.

Zapisovanie – úroveň prístupu, ktorá umožňuje prezerať a spravovať Upozornenia, Licencie, LokalityAktivované zariadenia a Používateľov.

Bez prístupu – používateľ si nemôže prezerať žiadne informácie o spoločnosti, prístup má iba k informáciám týkajúcim sa Lokalít, ku ktorým bol priradený.

Ak pre používateľa zvolíte v rámci prístupových práv k spoločnosti možnosť Bez prístupu, je potrebné používateľa následne priradiť aspoň k jednej lokalite a nastaviť mu k danej lokalite prístupové práva na čítanie alebo zapisovanie.

Prístup k lokalite

Čítanie – používateľ si môže prezerať Upozornenia, LicencieProtokoly auditu týkajúce sa danej lokality.

Zapisovanie – používateľ si môže prezerať a spravovať UpozorneniaLicencie týkajúce sa danej lokality.

Špecifikujte pre používateľa úroveň oprávnení, ktoré bude mať v rámci lokality.

Prístup k ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud

Čítanie – používateľ má prístup ku konzole ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud a môže vidieť všetky zozbierané dáta.

Zapisovanie – používateľ má úplný prístup ku konzole ESET PROTECT Cloud a ESET Inspect Cloud.

Vlastný – používateľ nebude mať ku konzole ESET PROTECT Cloud prístup, kým nenastavíte povolenia v konzole ESET PROTECT Cloud.

Bez prístupu – používateľ nemá prístup ku konzole ESET PROTECT Cloud ani ESET Inspect Cloud.

Prístup k ESET Cloud Office Security

Čítanie – používateľ má prístup k ESET Cloud Office Security (ECOS) a má možnosť vidieť všetky zozbierané dáta.

Zapisovanie – používateľ má úplný prístup k ECOS.

Bez prístupu – používateľ nemá prístup k ECOS.

Vynútenie zmeny hesla pri najbližšom prihlásení

Na vynútenie zmeny hesla pri najbližšom prihlásení používateľa postupujte nasledovne:

1.Kliknite na používateľa a vyberte možnosť Upraviť.

2.V sekcii Bezpečnosť vyberte možnosť Vyžaduje sa zmena hesla.

3.Kliknite na Uložiť.

Odstránenie používateľov


warning

Nepodarilo sa obnoviť odstránené účty

Ak používateľa odoberiete z EBA, daný používateľský účet nebude možné obnoviť.

Ak chcete odobrať jedného používateľa:

1.Vyberte používateľa a kliknite na Odstrániť.

2.V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na Odstrániť.

Ak chcete odobrať viacero používateľov:

1.Vyberte príslušných používateľov.

2.Kliknite na Odstrániť a potom v potvrdzovacom dialógovom okne znova kliknite na Odstrániť.