Úvod

ESET Business Account (EBA) umožňuje vlastníkom firemných licencií ESET spravovať všetky licencie na jednom mieste. Po pridaní licencií do portálu ESET Business Account alebo importovaní licenciíESET License Administrator (ELA) do portálu ESET Business Account môžete počet jednotiek obsiahnutých vo vašej licencii zdieľať naprieč lokalitami a môžete tiež prizvať dôveryhodné osoby, aby vám pomohli pri správe licencií.

V porovnaní s ELA vám nástroj EBA umožňuje:

zdieľať jednotky licencie medzi lokalitami (pobočkami firmy),

zobraziť podrobný prehľad o licencii a využívaní produktu,

priraďovať konkrétne lokality k používateľom (v rámci ELA išlo o Bezpečnostného správcu),

zabezpečiť nástroj na správu licencií pomocou dvojúrovňového overovania,

používať ESET PROTECT Cloud na nasadenie a spravovanie riešenia ESET Full Disk Encryption,

aktivovať ESET LiveGuard Advanced,

používať ESET Cloud Office Security,

používať ESET Inspect Cloud,

spravovať ESET Secure Authentication SDK kľúče a SMS kredit.