Úvod

ESET Business Account (EBA) umožňuje vlastníkom ESET biznis licencií spravovať všetky licencie na jednom mieste. Po pridaní licencií do portálu ESET Business Account alebo naimportovaní licencií z ESET License Administrator (ELA) do portálu ESET Business Account môžete počet jednotiek obsiahnutých vo vašej licencii zdieľať naprieč firemnými pobočkami a môžete tiež prizvať dôveryhodné osoby, aby vám pomohli spravovať určitú časť vašich licencií.

V porovnaní s ELA vám nástroj EBA umožňuje:

zdieľať počet jednotiek obsiahnutých v licencii naprieč pobočkami, ktoré sa v EBA označujú ako lokality,

zobraziť podrobný prehľad o licencii a využívaní produktu,

priraďovať konkrétne lokality k používateľom (v rámci ELA išlo o Bezpečnostného správcu),

zabezpečiť nástroj na správu licencií pomocou dvojúrovňového overovania,

využívať ESET Cloud Administrator.