ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

ESET Secure Authentication

ESET Secure Authentication (ESA) vo verzii 2.8 (a novšej) podporuje aktiváciu licencie cez účet na portáli ESET Business Account (EBA).

Licenčný fond

1.Máte zakúpenú licenciu ESA obsahujúcu 10 jednotiek, ktorá vám umožňuje dvojúrovňovým overovaním (2FA) chrániť 10 používateľov.

2.ESA aktivujete cez svoj účet EBA.

3.Ak potrebujete 20 dodatočných jednotiek, môžete si zakúpiť novú licenciu ESA obsahujúcu 20 jednotiek, importovať ich do účtu EBA a prideliť ich rovnakej lokalite ako predchádzajúcu licenciu.

4.Môžete zapnúť dvojúrovňové overovanie (2FA) pre ďalších používateľov bez potreby opätovne aktivovať ESA.

Spravovanie ESA SDK kľúčov

Aby ste mohli používať ESA SDK, je potrebné vygenerovať kľúč rozhrania API (key) a tajný kľúč API (secret).

1.Prihláste sa do portálu ESET Business Account.

2.Kliknite na Licencie > ESET Secure Authentication SDK.

3.Kliknite na Aktivovať.

4.Vyberte licenčný fond, ktorý obsahuje licenciu ESA.

5.Kliknite na Aktivovať.

6.Portál vygeneruje a zobrazí jedinečný kľúč a tajný kľúč na použitie v ESA SDK.

Ak by ste chceli deaktivovať SDK pre konkrétny kľúč, daný kľúč zamietnite.

1.Kliknite na Licencie > ESET Secure Authentication SDK.

2.Kliknite na kľúč, ktorý chcete zamietnuť, a vyberte možnosť Zamietnuť.

3.Kliknite na Zamietnuť na dokončenie procesu.

 

Ak by ste chceli presunúť kľúč do inej lokality (licenčného fondu), postupujte podľa nasledujúcich krokov.

1.Kliknite na Licencie > ESET Secure Authentication SDK.

2.Kliknite na kľúč, ktorý chcete presunúť do iného licenčného fondu, a zvoľte možnosť Znova aktivovať.

3.Vyberte požadovaný licenčný fond a kliknite na Znova aktivovať.

SMS kredit

Keďže sa riešenie ESA vo verzii 2.8 pridalo do základného licenčného systému spoločnosti ESET, SMS kredit (t. j. počet predplatených SMS správ, ktoré slúžia na doručenie jednorazového hesla pre potreby overenia) je možné pridať len prostredníctvom portálu EBA.


note

Opätovná aktivácia ESA pomocou účtu EBA

Ak ste predtým ESA aktivovali len licenčným kľúčom, budete musieť ESA opätovne aktivovať použitím svojho účtu EBA.

1.Zakúpte si u svojho predajcu vhodnú licenciu ESA s SMS kreditom.

2.V portáli EBA importujte daný licenčný kľúč do rovnakej lokality (licenčného fondu), ktorú ste použili na aktiváciu inštalácie ESA.

3.Po krátkej chvíli skontrolujte OTP SMS kredit (počet predplatených SMS správ na doručovanie jednorazového hesla) vo webovej konzole ESA v sekcii Nastavenia > Licencia po kliknutí na Obnoviť.