ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridelenie jednotiek lokalite

Pri vytváraní lokality k nej môžete prideliť ľubovoľný počet jednotiek z rôznych licencií.

1.V sekcii Licenčný fond kliknite na tlačidlo Pridať jednotky.

2.Vyberte príslušné licencie.

3.Ak chcete rozbaliť licenciu obsahujúcu viacero produktov, kliknite na icon_expand_license_bundle_in_the_add_units_dialog.

4.Do poľa pod nadpisom Jednotky zadajte počet jednotiek, ktoré chcete z danej licencie prideliť lokalite.

5.Kliknite na Potvrdiť.

allocate_units_to_site_from_license_pool

Pridelenie licencií a dostupných jednotiek konkrétnej lokalite

1.Kliknite na Lokality, potom na vybranú lokalitu a následne na možnosť Pridať jednotky.

2.Vyberte príslušné licencie.

3.Ak chcete rozbaliť licenciu obsahujúcu viacero produktov, kliknite na icon_expand_license_bundle_in_the_add_units_dialog.

4.Do poľa pod nadpisom Jednotky zadajte počet jednotiek, ktoré chcete z danej licencie prideliť lokalite.

5.Kliknite na Potvrdiť.
 

Rozdelenie jednotiek obsiahnutých v licencii medzi niekoľko lokalít

1.Kliknite na Licencie, vyberte príslušnú licenciu a zvoľte možnosť Prideliť jednotky lokalite.

2.Zadajte počet jednotiek pre každú lokalitu alebo použite tlačidlo Rozdeliť rovnomerne, aby sa dostupný počet jednotiek v rámci licencie automaticky rozdelil medzi existujúce lokality.

3.Kliknite na Potvrdiť.

Odstránenie pridelených jednotiek licencie z niekoľkých lokalít

1.Kliknite na Licencie, vyberte požadovanú licenciu a zvoľte možnosť Prideliť jednotky lokalite.

2.Kliknite na Zmeniť všetky jednotky na nepridelené.

3.Kliknite na Potvrdiť.

Priradenie licencií k jednotlivým lokalitám bude zrušené. Zariadenia aktivované danými licenciami zostanú aktívne, avšak už viac nebudú priradené k jednotlivým lokalitám.

Zrušenie priradenia licencií ku konkrétnej lokalite

1.Prejdite do sekcie Lokality, kliknite na vybranú lokalitu a následne na možnosť Otvoriť lokalitu.

2.Vyberte požadované licencie.

3.Kliknite na Odstrániť.

4.V dialógovom okne Odstrániť licencie kliknite na možnosť Odstrániť.