ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Priradenie používateľov k lokalite

Používatelia, ktorí majú pridelené povolenie na čítanie alebo na zapisovanie v stĺpci Prístup do spoločnosti, majú k sebe automaticky priradené všetky vytvárané lokality. Používateľom s povolením Bez prístupu môžu byť konkrétne lokality pridelené manuálne.

Pre priradenie používateľov ku konkrétnej lokalite postupujte nasledovne:

1.Prejdite do sekcie Lokality, kliknite na vybranú lokalitu a následne na možnosť Pridať používateľov.

2.Kliknite na + Pridať používateľov.

3.Vyberte používateľov a následne kliknite na Potvrdiť.

Pre priradenie konkrétneho používateľa k niekoľkým lokalitám postupujte nasledovne:

1.Prejdite do sekcie Správa používateľov, kliknite na vybraného používateľa a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Upraviť.

2.V časti Prístup k lokalite kliknite na tlačidlo + Pridať lokalitu.

3.Vyberte želané lokality a kliknite na Potvrdiť.

4.V stĺpci Prístup vyberte z roletového menu možnosť Čítanie alebo Zapisovanie, čím zadefinujete prístupové práva používateľa k vybraným lokalitám.

eba_add_user_sites_0

5.Kliknite na možnosť Uložiť.

 

Pre zmenu priradenia používateľa k lokalitám alebo pre zmenu jeho prístupových práv k lokalitám postupujte nasledovne:

1.Prejdite do sekcie Správa používateľov, kliknite na vybraného používateľa a zo zobrazenej ponuky vyberte možnosť Upraviť.

2.V časti Prístup k lokalite máte možnosť zmeniť prístupové práva používateľa k priradeným lokalitám, ako aj zrušiť priradenie používateľa ku konkrétnej lokalite kliknutím na ikonu koša.

3.Kliknite na Uložiť.

Pre zrušenie priradenia používateľov ku konkrétnej lokalite postupujte nasledovne:

1.Prejdite do sekcie Lokality, kliknite na vybranú lokalitu a následne na možnosť Pridať používateľov.

2.Vyberte používateľov, kliknite na Prístup a následne kliknite na možnosť Odstrániť prístup.