ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Priradenie aktivovaných zariadení k lokalite

Aktivované zariadenia môžete priradiť k lokalitám a zároveň máte možnosť vyexportovať zoznam priradených zariadení.

Priradenie aktivovaných zariadení k „Testovacej lokalite 1“:

1.„Testovacej lokalite 1“ prideľte zvolený počet jednotiek z licencie, ktorou boli zariadenia aktivované.

2.V sekcii Aktivované zariadenia vyberte zariadenia, ktoré chcete priradiť k lokalite, a kliknite na možnosť Presunúť.

3.V dialógovom okne Priradiť jednotky lokalite vyberte Testovaciu lokalitu 1 a kliknite na Presunúť.


note

Žiadne dostupné jednotky

Ak sa v okne Priradiť jednotky lokalite nezobrazia žiadne licenčné jednotky, z ktorých je možné vyberať, uistite sa, že ste danej lokalite pridelili potrebný počet jednotiek z licencie, ktorou boli zariadenia aktivované.


important

Licencia pridelená lokalite

Ak aktivujete zariadenie licenciou pridelenou lokalite, aktivované zariadenie bude automaticky priradené k vybranej lokalite.

Ak už zariadenie bolo priradené k určitej lokalite, môžete ho presunúť do inej lokality, ktorej ste pridelili vybraný počet jednotiek z licencie použitej na aktiváciu daného zariadenia. Ak napríklad chcete presunúť aktivované zariadenie z „Testovacej lokality 1“ do „Testovacej lokality 2“, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Kliknite na Lokality > „Testovacia lokalita 1“ a zvoľte možnosť Otvoriť lokalitu.

2.Označte zariadenie, ktoré chcete presunúť do „Testovacej lokality 2“ a kliknite na možnosť Presunúť.

3.V dialógovom okne Priradiť jednotky lokalite vyberte „Testovaciu lokalitu 2“ a kliknite na Presunúť.

Export zoznamu aktivovaných zariadení priradených k „Testovacej lokalite 1“:

1.Kliknite na Lokality > „Testovacia lokalita 1“ a zvoľte možnosť Otvoriť lokalitu.

2.Kliknite na možnosť Exportovať vo formáte CSV.