ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Lokality

Lokality predstavujú pobočky spoločnosti. Ak chcete konkrétnym pobočkám priradiť určitý počet jednotiek obsiahnutých v licencii, vytvorte si pre každú pobočku samostatnú lokalitu v rámci portálu ESET Business Account. K jednotlivým lokalitám môžu byť priradení aj používatelia. V prípade priradenia používateľa ku konkrétnej lokalite môže tento používateľ spravovať výhradne licencie prislúchajúce danej lokalite.

Na vytvorenie prvej lokality prejdite do sekcie Podrobnosti a kliknite na VYTVORIŤ LOKALITU. Ďalšie lokality je následne možné vytvoriť priamo v okne Lokality po kliknutí na tlačidlo Nová lokalita.

Vytvorenie ďalších lokalít

V okne Nová lokalita zadajte informácie o pobočke, ktorú má vytváraná lokalita predstavovať, v prípade potreby k nej priraďte používateľov a licencie a nakoniec kliknite na tlačidlo Vytvoriť.

Do hlavného menu v ľavej časti portálu ESET Business Account bude pridaná položka Lokality, po kliknutí na ktorú sa zobrazí zoznam vašich vytvorených lokalít. V prípade, že niektoré zariadenia ešte neboli priradené k lokalitám, uvidíte príslušné oznámenie. Po kliknutí na toto oznámenie sa vám zobrazí zoznam zariadení, ktoré ešte neboli priradené k žiadnej lokalite.

eba_first_site_created

Ďalšie lokality predstavujúce pobočky spoločnosti môžete pridávať po kliknutí na tlačidlo Nová lokalita. Vytvorené lokality tiež môžete odstrániť.

Po vymazaní poslednej lokality zo zoznamu dôjde k odstráneniu položky Lokality z hlavného menu.

 

Video – Vytvorenie lokalít a priradenie licenčných jednotiek v ESET Business Account (EBA)