ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Upozornenia

Upozornenia slúžia na to, aby vás informovali o licenciách, ktorým sa blíži koniec platnosti alebo im platnosť už uplynula, o využití všetkých dostupných jednotiek v rámci licencie a podobne. V sekcii Upozornenia sa zobrazujú aj notifikácie týkajúce sa konzoly ESET PROTECT. Ak upozornenie poukazuje na problém, ktorý je už vyriešený, kliknite na príslušný riadok upozornenia a zvoľte možnosť Označiť ako vyriešené. Ak chcete označiť ako vyriešené viaceré upozornenia súčasne, vyberte ich zo zoznamu a kliknite na Označiť ako... > Označiť ako vyriešené. Upozornenie zostane uvedené v zozname, farba príslušného riadka s upozornením sa však zmení na bielu a počet nevyriešených upozornení sa zníži.

eba_alerts_0

Na vyfiltrovanie zobrazených upozornení podľa Stavu použite príslušné filtre:

eba_icon_status_info – informácie o vykonaných akciách.

eba_icon_status_warning – upozornenia, ktoré si vyžadujú vašu pozornosť a neodporúča sa ich ignorovať. Zvyčajne nejde o mimoriadne závažné informácie, sú však podstatné.

eba_icon_status_error – mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť.