ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Licencie

Sekcia Licencie zobrazuje všetky firemné licencie naimportované do vášho účtu ESET Business Account.

eba_licenses_0

note

Licencia obsahujúca viacero produktov

V prípade, že je v portáli ESET Business Account pridaná licencia obsahujúca viacero produktov, kliknutím na ikonu icon_expand_license_bundle v stĺpci Produkt zobrazíte všetky produkty, ktoré sú v nej zahrnuté.

Ak sa vám zobrazuje väčší počet licencií s rozličnými stavmi, použite filtre Stavu eba_status_filter_inactive_icons_license_screen, pomocou ktorých si môžete zobraziť len licencie s požadovaným stavom:

eba_satus_icon_ok – Licencia je platná.

eba_satus_icon_warning – blíži sa koniec platnosti licencie alebo je pre jej ďalšie používanie potrebné vykonať určitú akciu.

eba_satus_icon_error – licencia je prečerpaná alebo jej uplynula platnosť, prípadne je pre jej ďalšie používanie potrebné vykonať určitú akciu.

eba_satus_icon_suspended – licencia je pozastavená.

eba_satus_icon_waiting – čaká sa na potvrdenie overovacieho odkazu doručeného na e‑mailovú adresu vlastníka licencie.

Na zobrazenie podrobných informácií o licencii kliknite na vybranú licenciu a zvoľte možnosť Zobraziť podrobnosti:

Prehľad – základné informácie o licencii vrátane licenčného kľúča.

Aktivované zariadenia – zoznam zariadení s bezpečnostným produktom ESET, ktorý bol aktivovaný pomocou konkrétneho licenčného kľúča. V sekcii Aktivované zariadenia môžete deaktivovať licenciu na daných zariadeniach.

Offline súbory – v tejto časti máte možnosť vygenerovať pre konkrétnu licenciu offline súbory, prípadne si prezerať už vygenerované offline súbory.


important

Správne používanie offline licenčných súborov

Offline licenčný súbor je určený na použitie výhradne na počítačoch, ktoré sa nikdy nepripájajú na internet.

Počet Podjednotiek sa vzťahuje na serverové produkty ESET – napríklad v prípade riešenia ESET Mail Security for Exchange Server je to počet e‑mailových adries a v prípade riešenia ESET Secure Authentication ide o počet SMS.

Možnosti dostupné v kontextovom menu

Kontextové menu sa zobrazí po kliknutí na konkrétnu licenciu.

Zobraziť podrobnosti – po kliknutí sa zobrazia podrobné informácie o licencii rozdelené do troch samostatných sekcií.

Kúpiť licenciu* – táto možnosť sa zobrazí len v prípade skúšobných licencií.

Rozšíriť licenciu – túto možnosť použite v prípade, že potrebujete navýšiť počet licenčných jednotiek v rámci platenej licencie.

Vytvoriť offline súbory – po kliknutí si môžete vygenerovať offline licenčný súbor na aktiváciu počítačov, ktoré sa nepripájajú na internet.

Stiahnuť staršiu verziu licenčného súboru – po kliknutí si môžete stiahnuť licenčný súbor na aktiváciu starších verzií produktov ESET, ktoré používajú prihlasovacie meno a heslo.

Obnoviť licenciu* – táto možnosť sa zobrazí pri platených licenciách, ktorým uplynula platnosť.

* Ak bola licencia zakúpená od obchodného partnera so sídlom v USA, Kanade, Spojenom kráľovstve, Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, na Slovensku alebo v Brazílii, budete presmerovaný do online obchodu, kde môžete proces dokončiť.

arrow_down_businessZobrazenie tabuľky si môžete v prípade potreby prispôsobiť.

Stiahnuť inštalátory

Na stiahnutie inštalátorov produktu:

1.Kliknite na kartu Pomocník > Stiahnuť inštalátory.

2.Vyberte si preferovanú metódu inštalácie a postupujte podľa pokynov na obrazovke.