ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Deaktivácia licencií v bezpečnostných produktoch

Sekcia Aktivované zariadenia poskytuje prehľad všetkých produktov ESET aktivovaných ktoroukoľvek z licencií pridaných do portálu ESET Business Account (EBA). Môžete tiež kliknúť na licenciu v menu vľavo, čím si zobrazíte len zariadenia aktivované danou licenciou. Konkrétne zariadenia môžete vyhľadať použitím poľa Vyhľadať.

Popis stĺpcov:

Zariadenie – názov, ktorým je zariadenie pomenované v danom operačnom systéme.

Názov jednotky – predvolene ide o rovnakú hodnotu ako v stĺpci Zariadenie. Ak chcete názov zmeniť, kliknite naň pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Zmeniť názov jednotky.

Produkt – názov bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na zariadení.

Verzia – verzia bezpečnostného produktu ESET nainštalovaného na zariadení.

Aktivoval – meno majiteľa licencie v prípade, že na aktiváciu nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET bola použitá licencia, alebo meno používateľa, ktorého účet EBA bol použitý na aktiváciu nainštalovaného bezpečnostného produktu ESET.


note

Ikony vedľa položky „Aktivoval“

icon_standalone_license_activation – bezpečnostný produkt bol aktivovaný zadaním licenčného kľúča alebo iným spôsobom, napríklad offline licenčným súborom alebo vzdialene prostredníctvom konzoly ESET PROTECT on-prem či ESET PROTECT.

icon_managed_license_activation – bezpečnostný produkt bol aktivovaný pomocou účtu EBA.

Počet Podjednotiek sa vzťahuje na serverové produkty ESET – napríklad v prípade riešenia ESET Mail Security for Exchange Server je to počet e‑mailových adries a v prípade riešenia ESET Secure Authentication ide o počet SMS.

Spravované – ak je zariadenie aktivované vzdialene prostredníctvom konzoly ESET PROTECT on-prem alebo ESET PROTECT, zobrazená bude hodnota Áno.
Ak deaktivujete licenciu využívanú bezpečnostným produktom ESET nainštalovaným na zariadení, toto zariadenie bude odstránené zo zoznamu Aktivované zariadenia a v sekcii Licencie uvidíte, že počet nevyužívaných jednotiek obsiahnutých v danej licencii sa zvýšil. Môže trvať aj 5 minút, kým sa zobrazí navýšený počet jednotiek.

Aktivované – dátum aktivácie produktu ESET nainštalovaného na zariadení.

Naposledy videné – dátum, keď produkt ESET naposledy kontaktoval portál EBA.

Lokalita – názov lokality, pod ktorú patrí licenčná jednotka použitá na aktivovanie daného zariadenia.

Deaktivácia jednej licencie

1.Vyberte príslušné zariadenie a kliknite na Deaktivovať.

eba_activated_devices_1

2.V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na Deaktivovať.

Zariadenie bude automaticky odstránené zo zoznamu Aktivované zariadenia.

Deaktivácia viacerých licencií


note

Limit deaktivácie

Možné je deaktivovať viaceré licencie naraz, avšak spolu s maximálne 200 jednotkami.

1.Označte vybrané zariadenia, na ktorých chcete deaktivovať bezpečnostný produkt, prípadne pomocou začiarkavacieho políčka v najvrchnejšom riadku zoznamu vyberte všetky zobrazené zariadenia, a následne kliknite na Deaktivovať.

eba_activated_devices_2

2.V potvrdzovacom dialógovom okne kliknite na Deaktivovať.

Zariadenia budú automaticky odstránené zo zoznamu Aktivované zariadenia.