ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Distribúcia jednotiek licencie medzi lokality

Rozdelenie jednotiek obsiahnutých v licencii medzi niekoľko lokalít

1.Kliknite na Licencie, vyberte príslušnú licenciu a zvoľte možnosť Prideliť jednotky lokalite.

2.Zadajte počet jednotiek pre každú lokalitu alebo použite tlačidlo Rozdeliť rovnomerne, aby sa dostupný počet jednotiek v rámci licencie automaticky rozdelil medzi existujúce lokality.

3.Kliknite na Potvrdiť.

Odstránenie pridelených jednotiek licencie z niekoľkých lokalít

1.Kliknite na Licencie, vyberte požadovanú licenciu a zvoľte možnosť Prideliť jednotky lokalite.

2.Kliknite na Zmeniť všetky jednotky na nepridelené.

3.Kliknite na Potvrdiť.

Priradenie licencií k jednotlivým lokalitám bude zrušené. Zariadenia aktivované danými licenciami zostanú aktívne, avšak už viac nebudú priradené k jednotlivým lokalitám.