ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Vytvorenie nového používateľa ESET PROTECT v portáli ESET Business Account

Ak chcete vytvoriť nového používateľa ESET PROTECT v portáli ESET Business Account a namapovať používateľský účet v konzole ESET PROTECT, postupujte takto:

1.Prihláste sa do svojho účtu na portáli ESET Business Account.

2.Vyberte možnosť Správa používateľov > Nový používateľ.

cloud_add_users_1

3.Vyplňte povinné polia (viac informácií nájdete v online pomocníkovi pre ESET Business Account):

I.Všeobecné – poskytnite základné informácie o používateľovi.

II.Prístupové práva:

a)Prístup do spoločnosti – vyberte úroveň prístupu používateľa do spoločnosti: Zapisovanie, Čítanie, Prístup iba k vybraným lokalitám.


important

Používateľ musí mať povolenie na prístup k spoločnosti na úrovni zápisu, aby mohol v ESET PROTECT vidieť ostatných používateľov ESET Business Account.

b)Prístup k správe používateľov – označte túto možnosť, ak chcete používateľovi povoliť spravovanie ostatných používateľov v ESET Business Account.

c)Prístup k ESET PROTECT a ESET Inspect:

Zapisovanie – používateľ má úplný prístup k ESET PROTECT a ESET Inspect.

Čítanie – používateľ môže iba zobrazovať dáta v rámci ESET PROTECT a ESET Inspect.

Vlastný – prístupové práva používateľa môžete nastaviť neskôr v ESET PROTECT v rámci Súbory povolení.

Bez prístupu – používateľ nemá prístup k ESET PROTECT ani ESET Inspect.


important

Pre prístup k ESET PROTECT musí mať používateľ pridelené prístupové práva na Zapisovanie alebo Čítanie aspoň k jednej spoločnosti s vhodnou (aktívnou) licenciou pre ESET PROTECT.


note

V prípade používateľa z lokality vyberte v sekcii Prístup k ESET PROTECT možnosť Vlastný.

Ak chcete vytvoriť ďalšieho používateľa s prístupovými právami správcu, postupujte podľa krokov na vytvorenie druhého správcu (účet Administrator) v rámci nástroja ESET PROTECT.

III.Nastavenia – nastavte jazyk, v ktorom bude používateľ používať portál ESET Business Account a ESET PROTECT, a nastavte časové pásmo.

IV.Bezpečnosť – upravte bezpečnostné nastavenia pre používateľa (uplynutie platnosti hesla, časový limit nečinnosti, dvojúrovňové overovanie).

Kliknite na Vytvoriť, čím dokončíte vytvorenie nového používateľa.

cloud_add_users_2

4.Nový používateľ sa zobrazí v Správe používateľov a bude mať značku Čaká sa na aktiváciu.

cloud_add_users_3

5. Používateľ dostane aktivačný e-mail (na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali pri vytváraní používateľa). Používateľ musí následne kliknúť na možnosť Aktivujte svoj účet.

cloud_add_users_4

6.Používateľ musí upraviť používateľské nastavenia a zadať heslo dvakrát (Vytvoriť heslo a Potvrdiť heslo), označiť možnosť Prijímam podmienky používania spoločnosti ESET a kliknúť na Aktivovať účet.

cloud_add_users_5

7.Namapujte používateľa v rámci ESET PROTECT Web Console.