ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Namapovanie používateľov portálu ESET Business Account

Pre namapovanie používateľa vytvoreného na portáli ESET Business Account k ESET PROTECT postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Prihláste sa do svojho účtu ESET Business Account, prostredníctvom ktorého ste vytvorili nového používateľa na portáli ESET Business Account, zatiaľ však tento novovytvorený používateľský účet nepoužívajte.

2.Otvorte ESET PROTECT Web Console. Kliknite na Viac > Používatelia, vyberte Namapované účty a kliknite na tlačidlo Pridať nové.

cloud_add_users_6

3.Kliknite na Vybrať pri Identifikátore účtu.

cloud_add_users_7

4.Vyberte používateľa, ktorého ste vytvorili v portáli ESET Business Account, a kliknite na OK.

cloud_add_users_8

5.Domáca skupina sa deteguje automaticky na základe priradených súborov povolení aktuálne prihláseného používateľa.


example

Príklad:

Aktuálne prihlásený používateľ má povolenie na zápis ku klientskej úlohe Inštalácia softvéru a jeho domáca skupina je „Oddelenie 1“. Pri vytváraní novej klientskej úlohy na Inštaláciu softvéru sa skupina „Oddelenie 1“ automaticky vyberie ako domáca skupina pre práve vytváranú úlohu.

Ak vám predvolená domáca skupina nevyhovuje, môžete ju manuálne zmeniť.

6.V časti Súbory povolení môžete vidieť úroveň prístupových práv, ktoré ste priradili používateľovi pri vytváraní jeho účtu v ESET Business Account. Ak ste vybrali možnosť Vlastný prístup do ESET PROTECT, je potrebné používateľovi prideliť existujúci súbor povolení (prípadne si najprv vytvoriť nový súbor povolení). Kliknite na Dokončiť.

cloud_add_users_9

7.Používateľom, ktorým bol pridelený prístup do nástroja ESET PROTECT, sa v ich účte ESET Business Account zobrazí možnosť otvoriť ESET PROTECT.

cloud_open