ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Akcie používateľa a podrobnosti o používateľovi

Ak chcete spravovať používateľa, označte konkrétneho používateľa a vyberte jednu z dostupných akcií:

Akcie

details_default Zobraziť podrobnosti – zobrazenie podrobných informácií o používateľovi.

audit_log Protokol auditu – zobrazenie protokolu auditu pre všetkých používateľov.

selected_user Protokol auditu pre vybraného používateľa – zobrazenie protokolu auditu pre vybraného používateľa.

icon_tags ZnačkyUpravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

change_default Priradiť súbory povolenípriradenie súboru povolení k používateľovi.

Prístupové práva

move_default Prístupová skupina > move_default PresunúťObjekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

 

cloud_user_actions

Podrobnosti o používateľovi

V tejto časti sa nachádzajú dve sekcie:

Prehľad – základné informácie o používateľovi. Používateľa môžete spravovať pomocou tlačidla Akcie v spodnej časti.

Súbory povolení – zoznam súborov povolení priradených k používateľovi. Kliknutím na súbor povolení ho môžete spravovať.