Prihlasovacia obrazovka

Odporúčame, aby ste sa do nástroja ESET PROTECT Cloud prihlasovali prostredníctvom portálu ESET Business Account. Z portálu ESET Business Account môžete priamo otvoriť ESET PROTECT Cloud. Ide o odporúčanú metódu prihlasovania, pretože takto budete súčasne prihlásený do portálu ESET Business Account a nástroja ESET PROTECT Cloud. Hoci je možné prihlasovať sa do ESET PROTECT Cloud priamo prostredníctvom prihlasovacej obrazovky ESET PROTECT Cloud, môže sa stať, že sa vyskytnú problémy týkajúce sa určitých funkcií, ktoré vyžadujú prihlásenie do portálu ESET Business Account.

Prihlasovacie údaje k portálu ESET Business Account (prihlasovacie meno a heslo) sa používajú pre obe metódy spomenuté vyššie.


note

Ak sa vám nedarí prihlásiť sa do Web Console alebo sa pri prihlasovaní zobrazí chybové hlásenie, pozrite si kapitolu Riešenie problémov – Web Console, kde nájdete navrhované riešenie daného problému.

Jazyk prihlasovacej obrazovky a ESET PROTECT Cloud Web Console je možné zmeniť prostredníctvom portálu ESET Business Account v časti Nastavenia používateľa > Jazyk.


note

Po takejto zmene jazyka sa však nebudú meniť všetky prvky rozhrania Web Console.  Niektoré prvky (predvolené riadiace panely, politiky, úlohy atď.) sú vytvorené počas počiatočnej konfigurácie vašej inštancie ESET PROTECT Cloud a ich jazyk nie je možné zmeniť.

Možnosť Zabudli ste heslo slúži na obnovu zabudnutého hesla k vášmu účtu.

cloud_webconsole_change_password

Správa relácií a bezpečnostné opatrenia:

Zablokovanie IP adresy po neúspešnom prihlásení

Po 10 neúspešných pokusoch o prihlásenie z rovnakej IP adresy (napríklad použitím nesprávnych prihlasovacích údajov) bude ďalší prístup z tejto IP adresy dočasne zablokovaný. Po 15 minútach sa pokúste prihlásiť znova pomocou správnych prihlasovacích údajov. Zablokovanie IP adresy nemá vplyv na spustené relácie.