Požiadavky pre ESET Remote Deployment Tool


important

Vzdialené nasadenie agenta je možné len na klientskych počítačoch, ktoré sú pripojené na internet.

Na použitie nástroja ESET Remote Deployment Tool na systéme Windows je potrebné splniť nasledujúce požiadavky:

Inštancia ESET PROTECT Cloud musí byť vytvorená a funkčná.

Musia byť otvorené a dostupné potrebné porty. Prečítajte si viac o portoch pre ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool.

Inštalátor Live Installer musí byť vytvorený a stiahnutý na lokálnom disku zariadenia, z ktorého budete vykonávať vzdialené nasadenie pomocou nástroja Remote Deployment Tool.

 


note

Nasadenie môže zlyhať z niekoľkých dôvodov. V prípade akýchkoľvek problémov s nasadením si prečítajte kapitolu Riešenie problémov.