ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Aktualizácia operačného systému

Úloha Aktualizácia operačného systému je určená na aktualizovanie operačných systémov na klientskych počítačoch v sieti. Táto úloha spúšťa aktualizáciu operačného systému na operačných systémoch Windows, macOS a Linux.

macOS – úloha nainštaluje všetky aktualizácie (aktualizácia všetkých balíkov) pomocou nasledujúceho príkazu:

/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Linux – úloha nainštaluje všetky aktualizácie (aktualizácia všetkých balíkov). V rámci kontroly dostupnosti využíva viacero baliacich nástrojov, čím je zabezpečená podpora väčšiny distribúcií. Spúšťa tieto príkazy:

Debian/Ubuntu:

apt-get update --assume-no && apt-get dist-upgrade --assume-yes

CentOS/Red Hat:

yum update -y

SLES/SLED:

zypper --non-interactive update -t patch

Windows – úloha nainštaluje aktualizácie operačného systému volaním interného Windows API. Nenainštalujú sa však aktualizácie funkcií ani nedôjde k prechodu na novšiu verziu systému Windows.

 

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Automaticky prijať EULA (len na systéme Windows) – túto možnosť označte v prípade, že chcete, aby bola Licenčná dohoda s koncovým používateľom prijatá automaticky. Používateľovi sa nezobrazí žiadny text. Ak nepovolíte automatické prijatie licenčnej dohody s koncovým používateľom, úloha vynechá tie aktualizácie, ktoré akceptovanie dohody vyžadujú.

Inštalovať voliteľné aktualizácie (len na systéme Windows) – budú nainštalované aj aktualizácie, ktoré sú označené ako voliteľné a ktoré si nevyžadujú interakciu používateľa.

Povoliť reštart (Windows a macOS) – po nainštalovaní aktualizácií, ktoré vyžadujú reštart, sa klientsky počítač reštartuje.

V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie. V prípade, že spravovaný počítač nepodporuje konfiguráciu správania pri reštarte:

oSystém Windows upozorní používateľa na plánovaný vynútený reštart počítača 4 hodiny pred reštartom a následne 10 minút pred reštartom.

oSystém macOS sa po aktualizácii reštartuje okamžite.


important

Aktualizácie vyžadujúce reštart sa budú inštalovať aj v prípade, že neaktivujete možnosť Povoliť reštart.

Nastavenia nemajú vplyv na úlohu, ak cieľové zariadenie používa nepodporovaný OS.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.