ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Odinštalovanie softvéru

Úloha Odinštalovanie softvéru je určená na odinštalovanie produktov ESET z klientskych počítačov.

Vyberte si jednu z nasledujúcich možností vytvorenia novej klientskej úlohy:

Kliknite na Úlohy > Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na Úlohy, vyberte požadovaný typ úlohy a kliknite na Nová > add_new_defaultKlientska úloha.

Kliknite na cieľové zariadenie v sekcii Počítače a vyberte icon_tasks Úlohy > add_new_defaultNová úloha.

Základné

V sekcii Základné vyplňte základné informácie o úlohe, ako napr. Názov a Popis (voliteľné). Kliknite na Vyberte značky pre priradenie značiek.
V roletovom menu Úloha vyberte požadovaný typ úlohy, ktorý chcete vytvoriť a nakonfigurovať. Ak ste pred vytvorením novej úlohy vybrali konkrétny typ úlohy, Úloha je prednastavená na základe vašej predchádzajúcej voľby. Úloha (pozrite si zoznam všetkých úloh) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia odinštalovania softvéru

Z roletového menu Odinštalovať vyberte jednu z dostupných možností:

Aplikácia zo zoznamu

Názov balíka – vyberte súčasť ESET PROTECT, bezpečnostný produkt alebo aplikáciu tretej strany. Pomocou politiky upravujúcej nastavenia Agenta môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií tretích strán (teda aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET). V zozname sú zobrazené všetky balíky, ktoré môžu byť odinštalované z označeného klienta.


important

Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, zariadenie už nebude spravované prostredníctvom nástroja ESET PROTECT:

Bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management Agent bol už odinštalovaný.

Ak je ESET Management Agent chránený heslom, pri odinštalovaní, oprave aj aktualizácii (so zmenami) musíte zadať heslo. Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať (napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia.

Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo sa nemusia pre túto úlohu zobrazovať v rozhraní ESET PROTECT Web Console presne. Závisí to od replikácie.

Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného EGUI alebo eShell.

Verzia balíka – môžete odinštalovať buď konkrétnu verziu aplikácie (niekedy môže konkrétna verzia spôsobovať problémy), alebo použiť možnosť Odinštalovať všetky verzie balíka.

Parametre odinštalovania – môžete zadať parametre odinštalovania.

Vyberte možnosť Automaticky reštartovať, keď je to potrebné pre vynútenie automatického reštartovania počítača po inštalácii. Túto možnosť však môžete aj vynechať a namiesto toho reštartovať klientsky počítač manuálne. V prípade potreby môžete nakonfigurovať správanie spravovaných počítačov pri reštartovaní/vypnutí. Na počítači musí byť nainštalovaný ESET Management Agent vo verzii 9.1 a novšej a bezpečnostný produkt ESET, ktorý podporuje toto nastavenie.

Antivírusový softvér tretej strany (so vstavaným OPSWAT)

Pomocou politiky upravujúcej nastavenia Agenta môžete zapnúť nahlasovanie aplikácií tretích strán (teda aplikácií, ktoré nie sú od spoločnosti ESET).

Zoznam kompatibilného antivírusového softvéru nájdete v našom článku databázy znalostí. Tento spôsob odinštalovania softvéru je odlišný od funkcie Pridať alebo odstrániť programy. Ide tu o úplné odstránenie antivírusových programov tretích strán vrátane registrov.

Pre odstránenie antivírusového softvéru tretej strany z klientskych počítačov postupujte podľa podrobných inštrukcií nachádzajúcich sa v článku Ako odstránim antivírusový softvér tretej strany z klientskych počítačov použitím ESET PROTECT.

Ak chcete povoliť odinštalovanie aplikácií chránených heslom, postupujte podľa nášho článku databázy znalostí.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Vytvorí sa klientska úloha a zobrazí sa malé okno:

Kliknutím na Vytvoriť spúšťač (odporúčané) nastavíte ciele klientskych úloh (počítače alebo skupiny) a spúšťač.

Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač môžete vytvoriť neskôr kliknutím na inštanciu klientskej úlohy a výberom možnosti restart_default Spustiť na z roletového menu.

client_task_finish

Indikátor priebehu, ikonu stavupodrobnosti každej vytvorenej úlohy si môžete pozrieť v sekcii Úlohy.


note

Odinštalovanie produktu ESET môže zlyhať kvôli chybovej správe súvisiacej s heslom, napr.: Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Enter a valid password to continue uninstallation. Je to spôsobené tým, že v bezpečnostnom produkte ESET je zapnutá ochrana nastavení heslom. Pre odstránenie ochrany heslom je potrebné uplatniť politiku na klientske počítače. Potom už môžete odinštalovať bezpečnostný produkt ESET pomocou úlohy „Odinštalovanie softvéru“.