ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Správa oznámení

Oznámenia je možné spravovať v sekcii Oznámenia. S oznámeniami môžete vykonávať nasledujúce akcie:

Kliknúť na Nové oznámenie pre vytvorenie nového oznámenia.

Kliknúť na už existujúce oznámenie a z roletového menu vybrať konkrétnu akciu:

details_defaultZobraziť podrobnosti

zobrazenie podrobností o oznámení vrátane jeho konfigurácie a spôsobu distribúcie. Kliknutím na Zobraziť ukážku správy zobrazíte ukážku oznámenia.

audit_log Protokol auditu

Zobrazenie protokolu auditu pre vybranú položku.

icon_tags Značky

Upravte značky (priradenie, zrušenie priradenia, vytvorenie, odstránenie).

icon_enable Zapnuté / icon_disable Vypnuté

Zmena stavu oznámenia. Vypnuté oznámenie nie je vyhodnocované. Pre všetky oznámenia je štandardne použité nastavenie Vypnuté.

edit_default Upraviť

Zmena nastavení a odosielania oznámenia.

duplicate_default Duplikovať

Vytvorenie duplicitného oznámenia vo vašej domácej skupine.

delete_default Vymazať

Odstránenie oznámenia.

move_default Prístupová skupina > move_default Presunúť

Objekt možno presunúť do inej statickej skupiny, kde bude dostupný používateľom s dostatočnými právami k cieľovej skupine. Zmena prístupovej skupiny je užitočná v prípade riešenia problémov týkajúcich sa prístupu ostatných používateľov. Prístupová skupina nastavuje statickú skupinu objektu a prístup k objektu na základe prístupových práv používateľa.

Nové oznámenie

Základné

Zadajte Názov a Popis oznámenia pre zjednodušenie filtrovania medzi rôznymi oznámeniami.

Ak upravujete zapnuté oznámenie a chcete ho vypnúť, kliknite na tlačidlo prepínača enabled a stav oznámenia sa zmení na Vypnuté disabled.

Konfigurácia

Udalosť – existujú 3 základné typy udalostí, ktoré môžu vyvolať oznámenie. Každý typ udalosti ponúka rôzne možnosti v sekcii Nastavenia. Vyberte si jeden z nasledujúcich typov udalostí:

Udalosti na spravovaných počítačoch alebo skupinách

Zmeny stavu servera

Zmeny dynamických skupín

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

Obmedzovanie umožňuje nastaviť pokročilé pravidlá, ktoré určujú, kedy je vyvolané oznámenie. Viac informácií nájdete v časti Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie.

Distribúcia

Nastavte spôsob odosielania oznámení.