ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznámení s ESET PROTECT Cloud Web Console

ESET PROTECT Cloud Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ESET PROTECT Cloud. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoli zařízení, které má přístup k internetu, a má podporovaný internetový prohlížeč. Při prvním přihlášení do webové konzole se zobrazí Prohlídka ESET PROTECT.

Základní principy pro používání uživatelského rozhraní ESET PROTECT Cloud Web Console:

Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím intervalem do automatického odhlášení. Odhlásit se můžete kdykoli kliknutím na ikonu umístěnou vlevo od zobrazeného času zbývajícího do automatického odhlášení. Pokud nastavený čas z důvodu neaktivity vyprší, opět se přihlaste. Pro změnu uživatelského nastavení klikněte v pravém horním rohu webové konzole ESET PROTECT Cloud na jméno přihlášeného uživatele.

Hlavní menu je neustále dostupné v levé části obrazovky, kromě případu, kdy je aktivní průvodce prvotním spuštěním. Menu si můžete v případě potřeby zmenšit kliknutím na ikonu collapse_menu Sbalit menu. Pro obnovení jeho velikosti klikněte na ikonu expand_menu

Pokud budete kdykoli při práci s ESET PROTECT Cloud potřebovat nápovědu, klikněte v horní části okna na information Nápovědu a vyberte možnost Aktuální téma – Nápověda. Zobrazí se okno nápovědy pro aktuální stránku. Kliknutím na nápovědu > O programu si zobrazíte verzi ESET PROTECT Cloud a další podrobnosti.

V horní části ESET PROTECT Cloud Web Console je umístěno pole pro vyhledávání. Pro vyhledávání zadejte ve vyhledávání alespoň 3 a maximálně 30 znaků z těchto kategorií: Název počítače, Popis počítače, IP adresa počítače, Název statické skupiny, Příčina detekce, Uživatelé počítače a Namapované účty. V každé kategorii najdete maximálně 3 výsledky. Kliknutím na výsledek zobrazíte podrobnosti a kliknutím na Všechny výsledky zobrazíte konkrétní část webové konzole s použitým filtrem kategorie.

Pokud kliknete na Rychlé odkazy, zobrazíte si nabídku:

Rychlé odkazy

Nastavte svá zařízení

Windows zařízení

macOS zařízení

Linux zařízení

Mobilní zařízení

 

Správa zařízení

Vytvořit klientskou úlohu

Vytvořit novou politiku

Přiřadit politiku

Stáhnout politiku pro migraci

Nastavit ochranu

 

Spravovat licence

Přejít na Business Account

Spravovat přístupová oprávnění

Spravovat licence

 

Ostatní

Náhled funkcí

 

Po kliknutí na ikonu product_navigate vedle názvu produktu ESET PROTECT Cloud se s ohledem na rozsah vaší licence a práva zobrazí navigace pro rychlý přístup k dalším službám, portálům a konzolím: ESET PROTECT Cloud, ESET Inspect Cloud, ESET Business Account, ESET MSP Administrator, ESET Cloud Office Security, ESET HUB.

Po kliknutí na ikonu gear_icon ozubeného kolečka se zobrazí kontextové menu.

Kliknutím na tlačítko update_default aktualizujete zobrazená data.

Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci. Detailně jsou popsána v jednotlivých kapitolách.

ESET PROTECT Cloud Web Console informuje správce o aktualizaci Licenčních ujednání s koncovým uživatelem u spravovaných bezpečnostních řešení ESET nebo o neobvykle vysokém provozu u spravovaných zařízení.

Kliknutím na logo ESET PROTECT Cloud přejděte na Nástěnku.

cloud_dashboard

Přehledné informace o stavu ESET PROTECT Cloud a vaší infrastruktury naleznete v hlavním menu na záložce Stav serveru. Zároveň tato obrazovka poslouží jako průvodce doporučenými akcemi.

cloud_status_overview

Obrazovky se stromovou strukturou mají specifické ovládací prvky. Stromová struktura je zobrazena v levé části obrazovky a související akce jsou zobrazeny ve spodní části. Po kliknutí na položku ve stromové struktuře se zobrazí podrobnější informace.

Prostřednictvím tabulek můžete spravovat jednotlivé klienty nebo celé skupiny (pokud vyberete více řádků tabulky). Po kliknutí na řádek se zobrazí kontextové menu k dané položce. Data zobrazená v tabulkách můžete filtrovat a třídit.

cloud_computer_new_task

Objekty můžete v ESET PROTECT Cloud upravovat za pomoci průvodce. Všichni průvodci mají společné prvky:

Jednotlivé kroky následují po sobě.

Kdykoli se můžete vrátit na předchozí krok.

Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem

Na neplatné zadání budete upozorněni ve chvíli, kdy přejdete na další pole. Krok, který je chybný, označíme.

Tlačítko Dokončit není dostupné, dokud nejsou všechny zadané údaje správné.

cloud_web_console_wizard