Seznámení s ESET PROTECT Cloud Web Console

PRODUCTNAME Web Console představuje uživatelské rozhraní, prostřednictvím kterého můžete ovládat ESET PROTECT Cloud Server. Jedná se o centrální místo pro vzdálenou správu všech klientů a bezpečnostních produktů ESET. Webové rozhraní je dostupné z jakéhokoli zařízení, které má přístup k internetu, a má podporovaný internetový prohlížeč. Při prvním přihlášení do webové konzole se zobrazí Prohlídka ESET PROTECT.

Základní principy pro používání uživatelského rozhraní ESET PROTECT Cloud Web Console:

Jméno aktuálně přihlášeného uživatele je zobrazeno v pravém horním rohu společně se zbývajícím intervalem do automatického odhlášení. Kdykoli se můžete odhlásit kliknutím na tlačítko Odhlásit. Po ukončení relace (z důvodu nečinnosti) se musíte znovu přihlásit. Pro změnu uživatelského nastavení klikněte v pravém horním rohu webové konzole ESET PROTECT Cloud na jméno přihlášeného uživatele.

Hlavní menu je neustále dostupné v levé části obrazovky, kromě případu, kdy je aktivní průvodce prvotním spuštěním. Menu si můžete v případě potřeby zmenšit kliknutím na ikonu collapse_menu Sbalit menu. Pro obnovení jeho velikosti klikněte na ikonu expand_menu

Pokud budete kdykoli při práci s ESET PROTECT Cloud potřebovat nápovědu, klikněte v horní části okna na information Nápovědu a vyberte možnost Aktuální téma – Nápověda. Zobrazí se okno nápovědy pro aktuální stránku.

V horní části webové konzole ESET PROTECT Cloudnaleznete také Rychlé odkazy. Po kliknutí na ikonu si můžete vybrat, zda chcete vyhledávat podle:

oNázvu počítače, popisu nebo IP adresy – po zadání hledaného výrazu (názvu stanice, popisu stanice, IPv4/IPv6 adresy nebo názvu skupiny) stiskněte klávesu Enter. Následně budete přesměrování do sekce Počítače, ve které se zobrazí klienti odpovídající hledanému výrazu.

oNázev detekce – po zadání hledaného výrazu a stisknutí klávesy Enter budete přesměrováni do sekce Detekce.

oUživatelské jméno – vyhledávat můžete importované uživatele AD. Výsledky se zobrazí v části Uživatelé zařízení.

V menu rychlé odkazy naleznete přístup k nejčastěji používaným funkcím.

Rychlé odkazy

Nastavte svá zařízení

Windows zařízení

macOS zařízení

Linux zařízení

Mobilní zařízení

 

Správa počítačů

Vytvořit klientskou úlohu

Vytvořit novou politiku

Přiřadit politiku

Stáhnout politiku pro migraci

Nastavit ochranu

 

Spravovat licence

Přejít na Business Account

Spravovat přístupová oprávnění

Spravovat licence

 

Náhled funkcí

Náhled funkcí

 

Po kliknutí na ikonu product_navigate vedle názvu produktu ESET PROTECT Cloud se zobrazí navigace pro rychlý přístup k dalším službám a produktům: ESET Inspect Cloud, ESET Business Account, ESET MSP Administrator a ESET Cloud Office Security. Příslušné produkty si můžete prohlédnout na základě svého přístupového oprávnění.

Po kliknutí na ikonu gear_icon ozubeného kolečka se zobrazí kontextové menu.

Kliknutím na tlačítko update_default aktualizujete zobrazená data.

Tlačítka v dolní části obrazovky jsou unikátní pro každou sekci a funkci. Detailně jsou popsána v jednotlivých kapitolách.

Webová konzole ESET PROTECT Cloud upozorňuje administrátora na aktualizované Licenční ujednání s koncovým uživatelem u spravovaných bezpečnostních produktů ESET nebo na neobvykle vysoký provoz u spravovaných počítačů.

Po kliknutí na logo ESET PROTECT Cloud přejděte na Nástěnku.

cloud_dashboard

Přehledné informace o stavu ESET PROTECT Cloud a vaší infrastruktury naleznete v hlavním menu na záložce Stav serveru. Zároveň tato obrazovka poslouží jako průvodce doporučenými akcemi.

cloud_status_overview

Obrazovky se stromovou strukturou mají specifické ovládací prvky. Stromová struktura je zobrazena v levé části obrazovky a související akce jsou zobrazeny ve spodní části. Po kliknutí na položku ve stromové struktuře se zobrazí podrobnější informace.

Prostřednictvím tabulek můžete spravovat jednotlivé klienty nebo celé skupiny (pokud vyberete více řádků tabulky). Po kliknutí na řádek se zobrazí kontextové menu k dané položce. Data zobrazená v tabulkách můžete filtrovat a třídit.

cloud_computer_new_task

Objekty můžete v ESET PROTECT Cloud upravovat za pomoci průvodce. Všichni průvodci mají společné prvky:

Jednotlivé kroky jsou zobrazeny pod sebou.

Kdykoli se můžete vrátit na předchozí krok.

Vyžadované nastavení je vždy označeno červeným vykřičníkem.

Na neplatné zadání budete upozorněni ve chvíli, kdy přejdete na další pole. Pole s chybně zadanými daty se v průvodci zvýrazní.

Tlačítko Dokončit není dostupné, pokud nejsou všechny zadané údaje správné.

cloud_web_console_wizard