Automatická aktualizace bezpečnostních produktů ESET

ESET PROTECT Cloud disponuje funkcí, která zajistí, že budete mít na vámi spravovaných počítačích vždy nejnovější verzi bezpečnostních produktů ESET.

Automatické aktualizace produktu jsou zapnuté na nových instancích ESET PROTECT Cloud.


important

Pro použití musíte vlastnit vhodnou licenci na bezpečnostní produkty ESET. Podívejte se, jaké produkty ESET určené pro firemní uživatele podporují automatické aktualizace.

Automatické aktualizace můžete konfigurovat prostřednictvím politiky.

Automatické aktualizace podporuje aktuálně pouze ESET Endpoint Antivirus/Security od verze 9.0 a bezpečnostní produkty ESET určené pro ochranu Windows Server, též od verze 9.0. Další informace naleznete v kapitole často kladené dotazy týkající se automatické aktualizace. K první automatické aktualizaci produktu dojde po vydání nové verze původního sestavení 9.x (například verze 9.1 nebo 9.0.xxxx.y, kde verze xxxx je vyšší než první 9.x). Pro zajištění maximální stability aktualizací je distribuce automatické aktualizace zahájena se zpožděním po globálním vydání nové verze bezpečnostního produktu ESET. Během této doby může Web Console hlásit, že je daný bezpečnostní produkt zastaralý.

Ostatní bezpečnostní produkty ESET (pro Linux, macOS, a Android) nepodporují automatické aktualizace. Tuto funkci budeme implementovat v budoucnu.

Další informace naleznete v článku Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy aktualizací produktu?


note

Pro přechod na bezpečnostní produkty ESET, které podporují automatické aktualizace, využijte jednu z níže uvedených možností:

Použijte akci jedním kliknutím: na Nástěnce > Přehled > Stav verze komponent klikněte na sloupcový graf a z kontextového menu vyberte možnost Aktualizovat nainstalované ESET produkty.

V hlavním menu přejděte do sekce Počítače, vyberte nejnadřazenější statickou skupinu Všechna zařízení, klikněte na ikonu ozubeného kolečka a vyberte možnost Úlohy > Aktualizovat > Aktualizovat ESET produkty.

Použijte klientskou úlohu pro instalaci aplikace.

V tomto případě máte dvě možnosti, jak bezpečnostní produkty ESET aktualizovat na nejnovější verzi:

Klientská úloha pro instalaci aplikace

Funkce Automatické aktualizace

Rozdíly mezi klientskou úlohou pro instalaci aplikace a funkcí pro automatickou aktualizaci


Proces aktualizace

Restart počítače po dokončení aktualizace

Budoucí aktualizace

Klientská úloha pro instalaci aplikace

V průběhu aktualizace dojde k přeinstalování bezpečnostního produktu ESET.

Z bezpečnostních důvodů je po dokončení aktualizace bezpečnostního produktu ESET vyžadován okamžitý restart počítače (pro zajištění plné funkčnosti aktualizovaného produktu).

Ručně – administrátor musí po vydání každé verze ručně zahájit aktualizaci spuštěním klientské úlohy – viz dostupné možnosti výše.

Automatické aktualizace

V průběhu aktualizace nedojde k přeinstalování bezpečnostního produktu ESET.

Po dokončení aktualizace bezpečnostního produktu ESET je vyžadován restart počítače, ale není nutné jej provádět okamžitě. K samotné aktualizaci dojde k průběhu příštího restartování počítače. Administrátor ESET PROTECT Cloud může aktualizaci a následný restart vynutit z Web Console pomocí klientské úlohy pro vypnutí počítače, kdy při jejím vytváření vyberte možnost Restartovat počítač.

Automaticky – podporované bezpečnostní produkty ESET se automaticky aktualizují po vydání nové verze (z důvodu zajištění stability jsou aktualizace distribuovány se zpožděním).