Instalace aplikace

Pomocí klientské úlohy na instalaci aplikace můžete na klientskou stanici:

Nainstalovat bezpečnostní produkt ESET.

Provést aktualizaci bezpečnostního produktu ESET – spuštěním novějšího instalačního balíčku dojde k přeinstalování koncového produktu na novou verzi. Okamžitou aktualizaci produktu ESET můžete inicializovat přímo z Nástěnky prostřednictvím akce jedním kliknutím. Pro úspěšnou aktualizaci produktu přejděte do této kapitoly.

Nainstalovat aplikaci třetí stany.

important

Důležité

Obě komponenty (ESET PROTECT Cloud Server i ESET Management Agent) vyžadují přístup k internetu, aby se dokázaly připojit k repozitáři a provést z něj instalaci. Pokud nemáte přístup k internetu, vzdálená instalace selže, a je nutné aplikace instalovat lokálně. Pro zabránění selhání klientské úlohy provede ESET Management Agent před spuštění úlohy pro instalaci/aktualizaci produktu ESET kontrolu, zda:

má stanice přístup k repozitáři,

je dostatek místa na disku pro instalaci produktu (neověřuje se na Linuxu).

 

Pokud zašlete klientskou úlohu pro instalaci aplikace na počítač, který je v doméně, a máte instalační balíček uložen na síťové složce, musí mít počítač (nikoli uživatel) oprávnění pro čtení z dané složky. Provést to můžete prostřednictvím těchto kroků:

1.Přidejte účet počítače do Active Directory (například NewComputer$).

2.Klikněte pravým tlačítkem myši na složku, ve které se nachází instalační balíček, a vyberte možnost Vlastnosti. V zobrazeném dialogovém okně přejděte na záložku Sdílení a klikněte na tlačítko Sdílet. Následně objektu NewComputer$ přidělte oprávnění pro čtení. Mějte na paměti, že na konci názvu počítače je nutné ponechat znak "$".

Instalace ze sdílených umístění je možné pouze v případě, že je stanice členem domény.

Nepoužívejte úlohu pro instalaci aplikací k aktualizaci ESET Management Agentů. K tomuto účelu slouží úloha pro aktualizaci agenta.

Pro vytvoření nové klientské úlohy přejděte v hlavním menu Web Console na záložku Úlohy a klikněte na tlačítko Nová… > add_new_defaultKlientská úloha. Případně na záložce Počítače klikněte na požadované zařízení a v kontextovém menu vyberte možnost Nová úloha.

Obecné

V této části zadejte obecné informace o vytvářené úloze, jako je název a volitelně popis. Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.
V rozbalovacím menu Úloha si vyberte typ úlohy, kterou chcete vytvořit a konfigurovat. Pokud jste typ úlohy definovali před kliknutím na tlačítko Nová, její typ již bude předvybrán. Na základě typu úlohy se mění možnosti její konfigurace a chování (viz seznam klientských úloh).

Nastavení

Instalační balíček – k dispozici jsou dvě možnosti:

Instalovat balíček z repozitáře – Klikněte na <Vybrat balíček> a instalační balíček si vyberte z repozitáře. Po kliknutí se zobrazí dialogové okno s obsahem repozitáře. Vyberte si požadovaný instalační balíček (například ESET Endpoint Security) a klikněte na tlačítko OK. Pro aktualizování produktu vyberte z repozitáře jeho nejnovější verzi.

Instalovat balíček z URL – zadejte konkrétní URL k instalačnímu balíčku (nepoužívejte URL, které vyžadují autentifikaci)_

ohttp://server_address/ees_nt64_ENU.msi – pokud instalujete z veřejného serveru nebo máte v síti vlastní HTTP server.

ofile://\\pc22\install\ees_nt64_ENU.msi – pokud instalujete ze síťového úložiště.

ofile://C:\installs\ees_nt64_ENU.msi – pokud je instalační balíček na klientské stanici, na které úlohu chcete spustit.

ESET licence – po kliknutí si ze seznamu vyberte licenci, která se použije pro aktivaci produktu instalovaného na cílové zařízení.

Licenci vyberte pouze v případě, kdy produkt zatím není aktivován nebo jej chcete přeaktivovat jinou licencí.

Při aktualizaci není nutné vybírat licenci.

Aktivovat ESET Dynamic Threat Defense (EDTD) – tato možnost je dostupná v případě, kdy vyberete ESET Dynamic Threat Defense licenci a kompatibilní bezpečnostní produkt ESET. Vybráním této možnosti zajistíte aktivování ESET Dynamic Threat Defense po dokončení úlohy na instalaci aplikace. Po dokončení budete schopni <%EDTD%> konfigurovat prostřednictvím politiky.

Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a ochrana soukromí pro produkty ESET.

Pokud jste vybrali bezpečnostní produkt ESET pro Windows: Nastavení ochrany – vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit ochranu produktu již v průběhu instalace:

oZapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučujeme)

oZapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací – více informací naleznete v naší Databázi znalostí.

Parametry instalace (volitelné):

Parametry příkazového řádku můžete využít pouze v případě, kdy je grafické rozhraní MSI instalátoru spuštěno v některém z omezených režimů (reduced, basic nebo none).

Pro více informací, jaké přepínače podporuje konkrétní verze msiexec, se podívejte do dokumentace Windows Installer.

Parametry pro instalaci prostřednictvím příkazového řádku naleznete v odpovídajících uživatelských příručkách: produkty z řady ESET Endpoint, resp. produkty pro ochranu serverů.

Pokud chcete vynutit restart operační systému, pokud jej instalace vyžaduje, vyberte možnost Automaticky restartovat, když je potřeba. Necháte-li tuto možnost neaktivní, rozhodnutí o restartu je na uživateli počítače. V tomto případě restartujte počítač ručně.

arrow_down_business Instalace aplikací třetích stran

Souhrn

Zkontrolujte, zda parametry klientské úlohy vyhovují vašim potřebám a klikněte na tlačítko Dokončit. Klientská úloha se vytvoří a zobrazí se pop-up okno:

Po kliknutí na tlačítko Vytvořit podmínku spuštění (doporučujeme) můžete rovnou definovat cíl (počítač nebo skupinu), nad kterým chcete klientskou úlohu spustit.

Pokud okno zavřete, můžete podmínku spuštění vytvořit později. Pro pozdější vytvoření podmínky spuštění klikněte na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost restart_defaultSpustit na.

client_task_finish

U každé úlohy je v sekci Úlohy její průběh, ikona stavu a zobrazit si můžete její detaily.

Seznam chybových zpráv při instalaci

Instalační balíček nebyl nalezen.

Je vyžadována novější verze služby Windows Installer.

Nainstalovaná je jiná verze produktu nebo konfliktní aplikace.

Již probíhá jiná instalace. Před pokračováním dokončete tuto instalaci.

Instalace nebo odinstalace byla úspěšně dokončena, ale je vyžadován restart.

Úloha selhala z důvodu výskytu chyby. Otevřete si trace log Agenta, případně protokol software-install.log a najděte návratový kód instalátoru.