ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Podmínky spuštění klientské úlohy

Pro spuštění klientské úlohy na koncové stanici musíte vytvořit nejprve její podmínku. Pro vytvoření podmínky spuštění klikněte v sekci Úlohy na instanci dané úlohy a z kontextového menu vyberte možnost Spustit na. Alternativně můžete přiřadit klientskou úlohy počítači nebo skupině.

Při vytváření podmínky spuštění nejprve vyberte cíl (počítač nebo skupinu), na kterém chcete úlohu spustit. Po definování cílů nastavte podmínku pro spuštění úlohy v konkrétním čase, nebo při výskytu události. Pokročilé možnosti pro plánování spuštění úlohy naleznete v sekci rozšířená nastavení.

Obecné

Zadejte název podmínky, volitelně popis, a následně přejděte do sekce Cíl.

Cíl

V této části můžete jako cíl vybrat klienty (jednotlivé počítače nebo celé skupiny), na kterých chcete úlohu spustit. Kliknutím na Přidat cíle můžete vybrat statické nebo dynamické skupiny.


important

Pro zajištění, že se objekt aplikuje na všechna zařízení ve skupině, místo výběru jednotlivých stanic vyberte jako cíl celou skupinu. Zabráníte tím zároveň zpomalení Web Console.

Pokud vyberte velké množství počítačů, Web Console zobrazí varování.

select_targets

Po vybrání klientů klikněte na tlačítko OK a přejděte do sekce Podmínka spuštění.

Podmínka spuštění

– definuje, kdy se má úloha provést.

Ihned – spustí úlohu co nejdříve od chvíle, co klient kontaktuje ESET PROTECT a získá informace o konkrétní úloze. Pokud úloha nebude klientovi doručena do data stanoveného v sekci Platnost do, úloha bude odebrána z fronty – úloha nebude odstraněna, pouze se neprovede. Datum vypršení platnosti můžete nastavit až do šesti měsíců od aktuálního data.

Naplánované spuštění – spustí úlohu ve stanovený čas.

Při výskytu události – spustí úlohu na základě definovaných parametrů. Podmínka spuštění se aktivuje při výskytu konkrétní události v protokolu. Při definování události můžete vybrat typ protokolu, použít logický operátor a kritéria filtrování, které aktivují spuštění úlohy.

Při připojení do dynamické skupiny – spustí úlohu při přesunutí klienta do definované dynamické skupiny. Tato možnost není dostupná při výběru jednotlivých klientů nebo statické skupiny.

CRON výraz – interval pro spuštění podmínky spuštění můžete definovat také prostřednictvím CRON výrazu.


note

Pro více informací o tvorbě podmínek přejděte do kapitoly typy podmínek spuštění.

Rozšířená nastavení

Prostřednictvím throttlingu můžete omezit počet provedení úlohy v případě, že použijete podmínku spuštění Při výskytu události nebo Při připojení do dynamické skupiny (viz výše), a zabránit tak nadměrnému spuštění úlohy. Pro více informací přejděte do kapitoly zabránění aktivace podmínky spuštění.

Po dokončení konfigurace této části klikněte na tlačítko Dokončit