Řešení problémů – Agent se nepřipojuje

Pokud se klient po nainstalování ESET PROTECT Cloud Agenta stále nepřipojuje k ESET Management serveru, je potřeba příčinu problému hledat na klientské stanici.

Mějte na paměti, že ESET Management Agent se standardně připojuje k ESET PROTECT Cloud serveru každých 10 minut.

Zkontroluje nejnovější protokol ESET Management Agenta. Naleznete jej ve složce:

Windows

C:\ProgramData\ESET\RemoteAdministrator\Agent\EraAgentApplicationData\Logs

Linux

/var/log/eset/RemoteAdministrator/Agent/
/var/log/eset/RemoteAdministrator/EraAgentInstaller.log

macOS

/Library/Application Support/com.eset.remoteadministrator.agent/Logs/
/Users/%user%/Library/Logs/EraAgentInstaller.log

last-error.html – protokol (tabulka) souhrnně zobrazující poslední zaznamenané chyby běhu ESET Management agenta.

software-install.log – textový protokol poslední úlohy vzdálené instalace, kterou ESET Management Agent provedl.

trace.log – podrobný protokol zahrnující veškeré činnosti i chyby ESET Management Agenta.


note

Pro aktivaci diagnostického protokolování ESET Management Agenta vytvořte ve složce se souborem trace.log prázdný soubor traceAll (bez přípony) a restartujte počítač (aby došlo k restartování služby ESET Management Agenta).

status.html – tabulka ukazující aktuální stav komunikace (synchronizace) ESET Management agenta s ESET PROTECT Cloud serverem. V protokolu je zároveň uvedena konfigurace HTTP Proxy, seznam aplikovaných politik (včetně aplikovaných výjimek) společně s informací, jakých dynamických skupin je zařízení členem.

Mezi nejčastější důvody, proč se agent nedokáže spojit s ESET Management serverem, patří nesprávně fungující DNS server nebo blokování používaných portů na firewallu. Pro vyřešení se podívejte na seznam portů, které používá ESET PROTECT Cloud.