Vytvoření politiky pro ochranu odinstalace ESET Management Agenta

Níže uvádíme příklad, jak vytvořit novou politiku pro ESET Management Agenta, prostřednictvím které nastavíte heslo pro zabránění jeho neoprávněné odinstalace. Po aktivování této možnosti bude při pokusu o odinstalování nebo provedení opravné instalace ESET Management Agenta vyžadováno heslo. Další informace naleznete v kapitole ochrana agenta.

Obecné

Nejprve zadejte název nové politiky, volitelně její popis. Pole Popis je nepovinné.

Nastavení

Dále z rozbalovacího menu Produkt vyberte ESET Management Agent, pro který chcete vytvořit politiku.V konfigurační šabloně přejděte na záložku Rozšířená nastavení > Nastavení a zadejte heslo, kterým chcete produkt chránit. Toto heslo bude vyžadováno při pokusu o odinstalování nebo opravení produktu ESET Management.

important

Důležité

Heslo, které nastavíte, si zapamatujte nebo uložte na bezpečné místo. Bude vyžadováno při pokusu o odebrání ESET Management Agenta z počítače. Mějte na paměti, že pokud toto heslo zapomenete, nebudete schopni standardní cestou ESET Management Agenta odinstalovat.

Přiřadit

V této části vyberte cíl (počítač nebo skupinu), kterému chcete danou politiku přiřadit.

cloud_pol_assign

Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte požadovaný cíl (zařízení nebo skupina) a klikněte na tlačítko OK.

important

Důležité

Pro zajištění, že se objekt aplikuje na všechna zařízení ve skupině, místo výběru jednotlivých stanic vyberte jako cíl celou skupinu. Zabráníte tím zároveň zpomalení Web Console.

Pokud vyberte velké množství počítačů, Web Console zobrazí varování.

cloud_select_targets

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit. Politika se na cíl aplikuje při jeho příštím připojení k ESET PROTECT Cloud serveru (dle nastaveného intervalu připojení agenta).

note

Poznámka

Pro okamžité aplikování politiky můžete na cílový počítač odeslat žádost o probuzení (Wake-up Call).