ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení ESET Management Agenta

Specifické nastavení ESET Management Agenta provedete prostřednictvím politiky ESET Management Agenta.

Pro ESET Management Agenta není vytvořená žádná předdefinovaná politika. Chcete-li vytvořit politiku ESET Management Agenta, klikněte na Politiky > Nová politika a v sekci Nastavení vyberte ´možnostESET Management Agent, kde můžete upravit následující nastavení:

icon_sectionNastavení

Nastavení chráněné heslem je ochranná funkce ESET Management Agenta (pouze pro systém Windows). Kliknutím na tlačítko Nastavit vedle položky Nastavení chráněné heslem povolíte ochranu nastavení ESET Management Agenta heslem.


important

Nastavení chráněné heslem bylo vylepšeno ve verzi 10.1. Nastavte hesla zvlášť pro Agenta verze 10.0 a starší a 10.1 a novější.

Uložte si heslo na bezpečné místo. Pokud je Agent ESET Management chráněný heslem, pro odinstalaci, opravu nebo aktualizaci (se změnami) je nutné zadat heslo.

icon_section Rozšířená nastavení

HTTP Proxy – definujte proxy server, prostřednictvím kterého bude přistupovat klienti na internet. Zaškrtnutím nebo odškrtnutí políčka Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server zapnete nebo vypnete tuto náhradní možnost.

Operační systém – v této části naleznete nastavení související s reportováním dat z operačního systému. Například zapnutím možnosti Oznámit jiné instalované aplikace než ESET zajistíte, že agent bude reportovat také nainstalované aplikace třetích stran.

Program vylepšování produktu – pomocí této možnosti aktivujete nebo zakážete zasílání informací o pádech a anonymních statistických dat do společnosti ESET.

Protokolování – v této části nastavíte úroveň, od které se mají události zaznamenávat do protokolů. Pokud vyberte možnost Trace, do protokolu se zapíší veškeré informace. Vybráním možnosti Fatal se do protokolu zapíší nejvýše kritické informace. Soubory s protokoly ESET Management Agenta naleznete na klientské stanici.

Přiřadit

Vyberte klienty, kterým chcete politiku přiřadit. Po kliknutí na tlačítko Přiřadit se zobrazí dialogové okno se všemi statickými i dynamickými skupinami. Vyberte klienty nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat, a klikněte na tlačítko OK.

Souhrn

Zkontrolujte, zda nastavení odpovídá vašim představám a pro vytvoření politiky klikněte na tlačítko Dokončit.

Můžete si vyžádat konfiguraci Agenta ve spravovaném zařízení a zobrazit použité nastavení politik Agenta: Klikněte na Počítače > klikněte na počítač > Detaily > Konfigurace > Vyžádat konfiguraci.