ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Předpoklady pro síť

Pro správnou funkci ESET PROTECT Cloud povolte v bráně firewall níže uvedené síťové předpoklady.

Domény a porty

Doména

Protokol

Port

Služba/komponenta

Popis

eba.eset.com

TCP

443

ESET Business Account

 

msp.eset.com

TCP

443

ESET MSP Administrator

 

identity.eset.com

TCP

443

ESET Identity Server

 

protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Cloud

 

eu02.protect.eset.com

TCP

443

Seznámení s ESET PROTECT Cloud Web Console

Umístění: Evropa

us02.protect.eset.com

TCP

443

Umístění: USA

jp02.protect.eset.com

TCP

443

Umístění: Japonsko

*.a.ecaserver.eset.com

TCP

443

Spojení mezi agenty a ESET PROTECT Cloud

 

edf.eset.com

TCP

443

Live Installer

 

redirector.eset.systems

TCP

443

 

repository.eset.com

TCP

80

Repozitář pro nasazení

epns.eset.com

TCP

8883

Spojení s EPNS službou (wake-up call)

 

eu.mdm.eset.com (EVROPA)

us.mdm.eset.com (USA)
jp.mdm.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Cloudové MDM

Registrace

checkin.eu.eset.com (EVROPA)

checkin.us.eset.com (USA)

checkin.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Check-in

mdmcomm.eu.eset.com (EVROPA)

mdmcomm.us.eset.com (USA)
mdmcomm.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Komunikace

mdm.eset.com (GLOBÁLNÍ)

TCP

443

Registrace zařízení s omezenými možnosti vstupu

 

TCP

139

ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

(Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte Remote Deployment Tool)

Použití ADMIN$ sdílení

 

TCP

445

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP v průběhu vzdálené instalace (alternativa k TCP 139)

 

UDP

137

Překlad jmen v průběhu vzdálené instalace

 

UDP

138

Procházení v průběhu vzdálené instalace

IP adresy

IP adresa

Služba

Popis

20.82.100.209

Spojení mezi ESET Management Agent a ESET PROTECT Cloud

Umístění: Evropa

20.245.38.118

Umístění: USA

20.194.197.189

Umístění: Japonsko

13.69.61.76

Připojení k webové konzoli ESET PROTECT Cloud

Umístění: Evropa

23.99.91.144

Umístění: USA

23.99.91.144

Umístění: Japonsko

ESET Connect

Doména

Služba

Popis

eu.business-account.iam.eset.systems

ESET Connect

Umístění: Evropa

eu.automation.eset.systems

Umístění: Evropa

eu.device-management.eset.systems

Umístění: Evropa

eu.incident-management.eset.systems

Umístění: Evropa

eu.policy-management.eset.systems

Umístění: Evropa

eu.installer-management.eset.systems

Umístění: Evropa

us.business-account.iam.eset.systems

Umístění: USA

us.automation.eset.systems

Umístění: USA

us.device-management.eset.systems

Umístění: USA

us.incident-management.eset.systems

Umístění: USA

us.policy-management.eset.systems

Umístění: USA

us.installer-management.eset.systems

Umístění: USA