Předpoklady

Pro správné fungování ESET PROTECT Cloud je nutné splnit následující předpoklady:

Pro správné fungování ESET PROTECT Cloud musí být z vaší sítě povolen přístup na níže uvedených portech:

Doména

Typ portu / Číslo portu

Popis

eba.eset.com

TCP/443

ESET Business Account

identity.eset.com

TCP/443

ESET Identity  Server

protect.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Cloud

eu02.protect.eset.com

TCP/443

Umístění ESET PROTECT Cloud Web Console: Evropa

us02.protect.eset.com

TCP/443

Umístění ESET PROTECT Cloud Web Console: USA

*.a.ecaserver.eset.com

TCP/443

Spojení mezi agenty a ESET PROTECT Cloud

edf.eset.com

TCP/443

ESET PROTECT Live Installer

repository.eset.com

TCP/80

ESET PROTECT Live Installer. Repozitář pro nasazení agenta.

epns.eset.com

TCP/8883

Spojení s EPNS službou (wake-up call)

eu.mdm.eset.com (EVROPA)

us.mdm.eset.com (USA)

TCP/443

Registrace vůči cloudovému MDM

checkin.eu.eset.com (EVROPA)

checkin.us.eset.com (USA)

TCP/443

Cloud MDM check-in

mdmcomm.eu.eset.com (EVROPA)

mdmcomm.us.eset.com (USA)

TCP/443

Komunikace s cloudovým MDM

ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Protokol

Port

Použití

Popis

TCP

139

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Použití ADMIN$ sdílení

TCP

445

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP v průběhu vzdálené instalace (alternativa k TCP 139)

UDP

137

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Překlad jmen v průběhu vzdálené instalace

UDP

138

Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte ESET PROTECT Cloud Remote Deployment Tool

Procházení v průběhu vzdálené instalace