ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Požadavky pro síť

Pro správnou funkci ESET PROTECT se ujistěte, že máte správně nastavený firewall dle níže uvedených síťových požadavků.

Domény a porty

Doména

Protokol

Port

Služba/komponenta

Popis

eba.eset.com

TCP

443

ESET Business Account

 

msp.eset.com

TCP

443

ESET MSP Administrator

 

identity.eset.com

TCP

443

ESET Identity Server

 

protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT

 

eu02.protect.eset.com

TCP

443

ESET PROTECT Web Console

Umístění: Evropa

us02.protect.eset.com

TCP

443

Umístění: USA

jp02.protect.eset.com

TCP

443

Umístění: Japonsko

*.a.ecaserver.eset.com

TCP

443

Spojení mezi agenty a ESET PROTECT

 

edf.eset.com

TCP

443

Live Installer

 

redirector.eset.systems

TCP

443

 

repository.eset.com

TCP

80

Repozitář pro nasazení

epns.eset.com

TCP

8883

Spojení s EPNS službou (wake-up call)

 

eu.mdm.eset.com (EVROPA)

us.mdm.eset.com (USA)
jp.mdm.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Cloudové MDM

Registrace

checkin.eu.eset.com (EVROPA)

checkin.us.eset.com (USA)

checkin.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Check-in

mdmcomm.eu.eset.com (EVROPA)

mdmcomm.us.eset.com (USA)
mdmcomm.jp.eset.com (Japonsko)

TCP

443

Komunikace

mdm.eset.com (GLOBÁLNÍ)

TCP

443

Registrace zařízení s omezenými možnosti vstupu

 

TCP

139

ESET PROTECT Remote Deployment Tool

(Cílový port z pohledu stanice, na které spouštíte Remote Deployment Tool)

Použití ADMIN$ sdílení

 

TCP

445

Přímý přístup ke sdíleným prostředkům prostřednictvím TCP/IP v průběhu vzdálené instalace (alternativa k TCP 139)

 

UDP

137

Překlad jmen v průběhu vzdálené instalace

 

UDP

138

Procházení v průběhu vzdálené instalace

IP adresy

IP adresa

Služba

Popis

20.82.100.209

Spojení mezi ESET Management Agent a ESET PROTECT

Umístění: Evropa

20.245.38.118

Umístění: USA

20.194.197.189

Umístění: Japonsko

13.69.61.76

Připojení k webové konzoli ESET PROTECT

Umístění: Evropa

23.99.91.144

Umístění: USA

20.46.163.70

Umístění: Japonsko

Síťové požadavky pro ESET Connect naleznete v Online nápovědě k ESET Connect.