ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Rozdíly mezi on-premise a cloudovou konzolí pro vzdálenou správu

ESET PROTECT obsahuje všechny klíčové funkce a možnosti, které znáte z ESET PROTECT On-Prem, ale byly upraveny tak, aby vyhovovaly potřebám správy pomocí cloudu. Z ESET PROTECT On-Prem můžete migrovat na ESET PROTECT.

V následující tabulce jsou popsány základní rozdíly mezi ESET PROTECT a ESET PROTECTOn-Prem.

Obecné rozdíly

ESET PROTECT

ESET PROTECT On-Prem

Hosting

Běží v cloudovém prostředí spravovaném společností ESET.

Běží ve vašem fyzickém nebo virtualizovaném prostředí.

Omezení správy zařízení

50.000 klientů.

Limitace se odvíjí od HW prostředků serveru.

Podporované verze produktů

Firemní bezpečnostní produkty ve verzi 6 a novější.

Firemní bezpečnostní produkty ve verzi 4 a novější.

Komponenty

ESET Management Agent

RD Sensor

Deployment tool

Cloud MDM

ESET Management Agent

RD Sensor

Deployment tool

MDM

Active Directory

Synchronizace s Active Directory je možná prostřednictvím nástroje ESET Active Directory Scanner.

Synchronizace s Active Directory je podporována.

Správa mobilních zařízení (MDM)

Správa mobilních zařízení je možná prostřednictvím CloudMDM

Možnost registrovat Android zařízení s omezenými možnostmi vstupu.

Správa mobilních zařízení je možná prostřednictvím On-Prem ESET PROTECT MDM.

 


warning

Komponenta ESET PROTECT Mobile Device Management/Connector (MDM/MDC) (pouze on-premise) dosáhla konce životního cyklu v lednu 2024. Více informací. Doporučujeme vám, abyste provedli migraci do Cloud MDM.

Certifikáty

Certifikáty jsou spravovány společností ESET.

Můžete si vytvořit nové, upravit stávající a certifikáty i certifikační autority importovat/exportovat.

Přístupová oprávnění

Správa přístupových oprávnění byla přesunuta do ESET Business Account. Nicméně použitím vlastních sad oprávnění můžete uživatelům povolit přístup ke konkrétním částem ESET PROTECT.

Pokročilý model multitenantních přístupových oprávnění lze spravovat z prostředí ESET PROTECTOn-Prem.

Správa licence

Správa licence byla přesunuta do ESET Business Account.

Licenci je možné částečně spravovat v ESET PROTECTOn-Prem a částečně ESET Business Account.

Jak přidat počítače

Počítače můžete přidat synchronizací Active Directory, z přehledu komponenty RD Sensor nebo pomocí skriptu GPO a SCCM, nebo lokální instalací agenta.

Počítače můžete přidat synchronizací s Active Directory, z přehledu komponenty RD Sensor nebo prostřednictvím GPO/SCCM skriptu, ručně zadáním názvu počítače a spuštěním úlohy na nasazení agenta, nebo nainstalováním agenta lokálně.

Další ochranné vrstvy

Správa zranitelností a záplat

ESET LiveGuard

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect


important

ESET PROTECT nepodporuje ESET Inspect On-Prem, podporuje však ESET Inspect. Při migraci z ESET PROTECT On-Prem do ESET PROTECT nebudete moci spravovat ESET Inspect On-Prem z ESET PROTECT, můžete však spravovat ESET Inspect z ESET PROTECT.

ESET LiveGuard

ESET Full Disk Encryption

ESET Inspect On-Prem