ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Synchronizace ESET PROTECT s Active Directory

Pro synchronizaci počítačů a uživatelů v Active Directory s ESET PROTECT Web Console můžete použít ESETActive Directory Scanner.


note

Společnost ESET kontinuálně vyvíjí Active Directory Scanner a rozšiřuje jeho možnosti. Další podrobnosti naleznete v seznamu změn.

Požadavky

ESET Active Directory Scanner spusťte pod Active Directory uživatelem na počítači připojeném do Active Directory.

Podporované operační systémy (podpora HTTP/2): Windows 10, Windows Server 2016 a novější.

Stažený a nainstalovaný .NET Core Runtime.

Připravte si konfigurační soubor (config.json) pro synchronizaci uživatelů z Active Directory. Soubor config.json je součástí archivního souboru Active Directory Scanner.

Uživatelské oprávnění pro Přístupový token AD Scanner: Zápis

Použití nástroje Active Directory Scanner

1.V ESET PROTECT Web Console si vytvořte GPO skript pro nasazení agenta.

2.Přihlaste se na počítač, který je členem Active Directory, svým Active Directory účtem. Ujistěte se, že splňuje veškeré výše uvedené požadavky.

3.Stáhněte si nejnovější verzi nástroje Active Directory Scanner.

4.Rozbalte stažený archiv.

5.Stáhněte si GPO skript pro nasazení agenta (vytvořený v kroku 1) a umístěte jej do složky ActiveDirectoryScanner (složka, ve které se nacházejí všechny soubory nástroje ESET Active Directory Scanner).

arrow_down_businessSynchronizace počítačů z Active Directory
arrow_down_businessSynchronizace uživatelů z Active Directory
arrow_down_businessAlternativní řešení