ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Synchronizace ESET PROTECT Cloud s Active Directory

Pro synchronizaci počítačů a uživatelů v Active Directory s ESET PROTECT Cloud Web Console můžete použít ESET Active Directory Scanner.


note

Společnost ESET kontinuálně vyvíjí Active Directory Scanner a rozšiřuje jeho možnosti. Další podrobnosti naleznete v seznamu změn.

Předpoklady

ESET Active Directory Scanner spusťte pod Active Directory uživatelem na počítači připojeném do Active Directory.

Podporované operační systémy (podpora HTTP/2): Windows 10, Windows Server 2016 a novější.

Stažený a nainstalovaný .NET Core Runtime.

Připravený uživatelský konfigurační soubor (config.json je vyžadován pouze pro synchronizaci uživatelů z Active Directory). config.json je součástí ZIP složky Active Directory Scanner

Uživatelské oprávnění pro Přístupový token AD Scanner: Zápis

Použití nástroje Active Directory Scanner

1.V ESET PROTECT Cloud Web Console si vytvořte GPO skript pro nasazení agenta.

2.Přihlaste se na počítač, který je členem Active Directory, svým Active Directory účtem. Ujistěte se, že splňuje všechny výše uvedené předpoklady.

3.Stáhněte si nejnovější verzi nástroje Active Directory Scanner.

4.Rozbalte stažený archiv.

5.Stáhněte si GPO skript pro nasazení agenta (vytvořený v kroku 1) a umístěte jej do složky ActiveDirectoryScanner (složka, ve které se nacházejí všechny soubory nástroje ESET Active Directory Scanner).

arrow_down_businessSynchronizace počítačů z Active Directory
arrow_down_businessSynchronizace uživatelů z Active Directory
arrow_down_businessAlternativní řešení