Nasazení agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM

Agenta můžete nasadit lokálně, vzdáleně, nebo využít doménovou politiku (GPO) či nástroje určené pro hromadné nasazení aplikací – například SSCM, Symantec Altiris či Puppet.

important

Důležité

Při nasazování ESET Management Agenta prostřednictvím serverové úlohy se ujistěte, že má ESET PROTECT Cloud Server i cílová stanice přístup k internetu.

Pro nasazení ESET Management Agenta prostřednictvím GPO nebo SCCM postupujte podle následujících kroků:

V hlavním menu přejděte na záložku Instalační balíčky, klikněte na tlačítko Vytvořit instalační balíček… a vyberte možnost GPO nebo SCCM skript.

V této části můžete přizpůsobit parametry instalace ESET Management Agenta:

1.Zadejte název, volitelně popis, šablony instalačního balíčku.

2.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

3.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku.

4.Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, která by vám vyhovovala, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.

5.Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat  do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

6.Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESET PROTECT Cloud serveru prostřednictvím Proxy a stahování instalačních balíčků prostřednictví proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Název serveru, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Pro více informací přejděte do kapitoly Proxy.

important

Důležité

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Cloud Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Cloud Serverem nebude funkční.

Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient mimo dosah proxy.

7.Klikněte na tlačítko Uložit a stáhnout a stáhněte si konfigurační skript a balíček agenta.

Kliknutím na jeden z níže uvedený odkazů si zobrazíte návod krok za krokem pro nasazení ESET Management Agenta:

1.Nasadit ESET Management Agenta prostřednictvím GPO (Group Policy Object) – Články v databázi znalostí nemusí být dostupné ve vašem jazyce.

2.Nasadit ESET Management Agent prostřednictvím SCCM (Software Center Configuration Manager)