Vzdálené nasazení


important

For remote deployments, verify all client computers have an internet connection.

Agenta můžete nasadit vzdáleně prostřednictvím:

ESET Remote Deployment Tool – pomocí tohoto nástroje můžete nasadit all-in-one instalační balíček (ESET Management Agenta i bezpečnostního produktu ESET) vytvořený v ESET PROTECT Cloud Web Console.

Doménové politiky (GPO) nebo Software Center Configuration Manager (SCCM)Tuto možnost doporučujeme pro nasazení ESET Management Agenta na velké množství počítačů.

Pokud se vzdálené nasazení ESET Management Agent nezdařilo, případně agent nekomunikuje se serverem, pro odstranění problému přejděte do kapitoly Řešení problémů – Agent se nepřipojuje.