ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vytvoření Live Installer – Agent a bezpečnostní produkt ESET – Windows/macOS

Instalační balíček pro nasazení agenta a bezpečnostního produktu na Windows/macOS můžete vytvořit následujícími způsoby:

V horní části klikněte na Rychlé odkazy > Windows zařízení nebo macOS zařízení

V hlavním menu konzole přejděte do sekce Instalační balíčky a klikněte na Vytvořit instalační balíček a dále si vyberte platformu (Windows nebo macOS).

ESET PROTECTProhlídka

1.Možnosti instalace a ochrany – Vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit ochranu produktu již v průběhu instalace:

pouze pro Windows:

oZapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučujeme)

oZapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací – více informací naleznete v naší Databázi znalostí.

Pokud souhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), zaškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

2.Zaškrtněte možnost Přijímám licenční ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a Zásady ochrany osobních údajů pro produkty ESET.

3.Kliknutím na tlačítko Stáhnout zahajte stahování instalačního balíčku nebo si vyberte další možnosti pro distribuci instalačního balíčku.

Možnost Přizpůsobit instalační balíček můžete využít pro změnu parametrů balíčku:

4.DistribuceStáhnout nebo odeslat instalační balíček, případně použít ESET Remote Deployment Tool (Windows) nebo Stáhnout nebo odeslat instalační balíček (macOS).


note

Pokud jste vybrali jiný způsob instalace, postupujte dle odpovídajících pokynů:

Nejprve nasadit agenta (instalační skript)

Využít pro nasazení GPO nebo SCCM

5.Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Management Agent – pokud v sekci Komponenty nevyberete žádnou jinou možnost, instalační balíček bude obsahovat pouze ESET Management Agenta. Tuto možnost vyberte v případě, kdy bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.

Bezpečnostní produkt – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET, a zároveň chcete na stanici nainstalovat také ESET Management agenta. Mějte na paměti, že v instalačním balíčku pro macOS není možné zrušit výběr bezpečnostního produktu ESET.

pouze pro Windows: Full Disk Encryption – zahrnuje instalátor ESET Full Disk Encryption. Tato možnost se zobrazí pouze s platnou licencí ESET Full Disk Encryption.

pouze pro Windows: ESET Inspect Connector – po vybrání této možnosti bude součástí instalační balíčku ESET Inspect Connector. Tato možnost se zobrazí pouze s platnou licencí ESET Inspect.


important

Chybějící zaškrtávací políčko produktu ESET

Pokud zaškrtávací políčko produktu ESET (Full Disk Encryption nebo ESET Inspect Connector) po výběru Nadřazené skupiny chybí nebo není automaticky zaškrtnuto, nemáte přidanou licenci produktu v ESET Business Accountnebo není přiřazená k lokalitě, případně společnosti ESET MSP Administrator, pro kterou jste vybrali Nadřazenou skupinu, i když máte přístupová práva k licenci. Přidání licence produktu ESET v lokalitě (v ESET Business Account) nebo společnosti (v ESET MSP Administrator). Poté se zpřístupní zaškrtávací políčko produktu ESET. Produkt ESET tak můžete zahrnout do instalačního programu.

6.Pokud souhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET (verze a typ operačního systému, verze produktu ESET a další informace související s produktem), zaškrtněte možnost Zapojit se do programu vylepšování produktu.

7.Nadřazená skupina – vyberte nadřazenou skupinu, do které po nainstalování agenta dojde prostřednictvím webové konzole ESET PROTECT k umístění počítače.

Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku.

Výběrem nadřazené skupiny přidáte do instalačního balíčky všechny politiky, které jsou na danou skupinu aplikované.

Výběr nadřazené skupiny během vytváření instalačního programu nemá vliv na jeho umístění. Po vytvoření instalačního programu dojde k jeho umístění v uživatelském Přístupu skupiny. Přístup skupiny nastavuje Statickou skupinu objektu a přístup k objektu na základě uživatelských přístupových práv.

Nadřazená skupina je povinná, pokud používáte ESET Business Account s Lokalitami nebo ESET MSP Administrator, a nepovinná, pokud používáte ESET Business Account bez Lokalit.

8. arrow_down_business Přizpůsobit další nastavení

9. Klikněte na tlačítko Dokončit nebo Nastavení produktu.

10. arrow_down_business Bezpečnostní produkt

pouze pro Windows: Pokud jste v kroku 2 vybrali Full Disk Encryption nebo ESET Inspect Connector, můžete také změnit jejich nastavení.

arrow_down_business Full Disk Encryption

arrow_down_business ESET Inspect Connector

11. Klikněte na tlačítko Dokončit.

12. Live Installer Balíček můžete distribuovat několika způsoby:

Kliknutím na ikonu duplicate_default si zkopírujte do schránky odkaz ke stažení balíčku, který zašlete uživatelům. Ti si následně balíček Live Installer stáhnou a nainstalují.

Kliknutím na možnost Stáhnout si balíček Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

Pouze pro Windows: Pro vzdálené nasazení balíčku Live Installer použijte ESET Remote Deployment Tool.

Kliknutím na ikonu icon_email ESET PROTECT použije SMTP server pro doručení e-mailu, ve kterém uživatelů naleznou odkaz na stažení balíčku Live Installer.

oPro přidání příjemce klikněte na Přidat, do pole E-mailová adresa zadejte adresu uživatele a potvrďte stisknutím klávesy Enter nebo klikněte na ikonu icon_save_hover. Volitelně můžete kliknout na Vytvořit uživatele, následně zadejte jméno uživatele a klikněte na Uložit. Detaily uživatele můžete posléze změnit v sekci Uživatelé zařízení. Klikněte na Zobrazit náhled e-mailu, pomocí kontextového menu vyberte Jazyk e-mailu a klikněte na Uložit.

oUživatele můžete přidat hromadně následujícími způsoby: klikněte na Další > Přidat uživatele (tím můžete vybrat e-mailové adresy uživatelů definovaných v sekci Uživatelé zařízení) nebo na Další > Importovat CSV / Vložit ze schránky (kdy můžete seznam adres importovat z CSV souboru, případně vlastní datové struktury).


important

Vytvořený Live Installer balíček se bude chovat a měnit automaticky dle kroků uvedených v této tabulce.

Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na offline počítači.

Live Installer pro macOS vyžaduje přímé připojení k internetu (na servery společnosti ESET). Není možné jej použít na macOS stanicích, které jsou k internetu připojeny prostřednictvím proxy serveru.


note

ESET PROTECT podporuje automatickou aktualizaci ESET Management agentů ve spravovaných počítačích.

13. Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Live Installer stáhne ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET kompatibilní s vaší platformou (x86, x64 nebo ARM64). Následně se na zařízení nainstaluje ESET Management Agent, bezpečnostní produkt ESET a dojde k jeho připojení do ESET PROTECT. Instalační balíček ESET Endpoint Antivirus/Security vytvořený v ESET PROTECT podporuje Windows 10 Enterprise for Virtual Desktop a Windows 10 pro více relací. Pro více informací týkajících se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalaci (Windows nebo macOS).