Vytvoření balíčku Agenta (a bezpečnostního produktu ESET)

Pomocí níže uvedených kroků můžete vytvořit all-in-one instalační balíček ESET Management Agenta a bezpečnostního produktu ESET. Tento průvodce je velmi podobný jako ten, který se zobrazí v průvodci prvotním spuštěním. Vytvořit si můžete balíček ESET PROTECT Live Installer, který obsahuje ESET Management Agenta a bezpečnostní produkt ESET (pro Windows nebo macOS). Pro nasazení ESET Management Agenta na linuxové počítači využijte instalační skript agenta.

Pro vytvoření balíčku ESET PROTECT Live Installer:

Obecné

Pokud nesouhlasíte se zasíláním informací o pádech a anonymních telemetrických dat do společnosti ESET, odškrtněte možnost Zapojit se do programu zlepšení produktu. V opačném případě budou tato data zasílána do společnosti ESET.

Obsah balíčku – vyberte si jednu z níže uvedených možností:

Management Agent – pokud v sekci Obsah balíčku ponecháte předvybranou pouze tuto možnost, instalační balíček bude obsahovat pouze ESET Management Agenta. Tuto možnost vyberte v případě, kdy bezpečnostní produkt nainstalujete později nebo již je na stanici nainstalován.

Bezpečnostní produkt – v balíčku bude bezpečnostní produkt a ESET Management Agent. Tuto možnost vyberte, pokud na stanici není instalován žádný bezpečnostní produkt ESET, a zároveň chcete na stanici nainstalovat také ESET Management agenta.

Full Disk Encryption – tato možnost se zobrazí po nahrání platné licence na produkt ESET Full Disk Encryption.Bezpečnostní produkt

1.Licence – ze seznamu dostupných licencí vyberte tu, kterou chcete vložit do instalačního balíčku. Touto licencí se aktivuje bezpečnostní produkt v průběhu instalace.

2.Produkt – po kliknutí vyberte bezpečnostní produkt ESET, který se nainstaluje společnosti ESET Management. Standardně je vybrána nejnovější verze produktu. Pro vybraní starší verze klikněte na ikonu ozubeného kolečka vedle názvu produktu a vyberte možnost Vyberte předchozí verzi.

3.Jazyk – vyberte jazyk, ve kterém chcete bezpečnostní produkt nainstalovat.

4.Volitelně můžete vybrat Politiku, která se na bezpečnostní produkt aplikuje již v průběhu instalace.

5.Nastavení ochrany – vyberte tuto možnost, pokud chcete nastavit ochranu produktu již v průběhu instalace:

oZapnout systém zpětné vazby ESET LiveGrid® (doporučujeme)

oZapnout detekci potenciálně nechtěných aplikací – více informací naleznete v naší Databázi znalostí.

Pokud nechcete nyní definovat možnosti ochrany produktu, a provedete ji později prostřednictvím politiky, vyberte možnost Nechci nyní definovat nastavení ochrany (nedoporučeno).

6.Zaškrtněte možnost Souhlasím s licenčním ujednáním koncového uživatele a beru na vědomí zásady ochrany osobních údajů. Jednotlivé dokumenty naleznete na našich webových stránkách v sekci Licenční ujednání s koncovým uživatelem (EULA), Podmínky použití a ochrana soukromí pro produkty ESET.Rozšířené

V této části můžete přizpůsobit all-in-one instalační balíček:

1.V případě potřeby zadejte jiný název balíčku a popis.

2.Pro přiřazení štítku klikněte na možnost Vybrat štítky.

3.Nadřazená skupina (volitelné) – vyberte nadřazenou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku. Vybrat můžete již existující nebo vytvořit novou statickou skupinu, do níž se zařízení umístí po nainstalování balíčku.

4.Spustit ESET AV Remover – pokud integrujete tento nástroj do instalačního balíčku, při jeho spuštění dojde k vyhledávání a případnému odinstalování bezpečnostních řešení třetí stran.

5.Počáteční konfigurace balíčku (volitelné) – rozhodněte se, zda chcete již v průběhu instalace ESET Management Agenta vynutit jinou, než výchozí konfiguraci. V takovém případě klikněte na možnost Vybrat, a ze seznamu dostupných politik si vyberte vámi požadovanou. Pokud v seznamu nevidíte požadovanou politiku, která by vám vyhovovala, vytvořte si novou politiku, a tohoto průvodce spusťte znovu.

6.Pro směrování komunikace ESET Management Agenta na ESET PROTECT Cloud server prostřednictvím Proxy vyberte možnost Používat proxy server a zadejte nastavení proxy (Název serveru, Port, Uživatelské jméno a Heslo). Do pole Název serveru zadejte adresu stroje, na kterém běží HTTP Proxy. HTTP Proxy standardně běží na portu 3128. V případě potřeby port změňte. Ujistěte se, že jste zadali port, který odpovídá konfiguraci vaší HTTP Proxy.


important

Komunikační protokol používaný agentem pro spojení s ESET PROTECT Cloud Serverem nepodporuje autentifikaci. Pokud proxy řešení vyžaduje autentifikaci, komunikace mezi agenty a ESET PROTECT Cloud Serverem nebude funkční.

Aktivováním možnosti Použít přímé spojení, pokud není dostupný proxy server vyřešíte situaci, kdy by byl klient mimo dosah proxy.

7.Klikněte na tlačítko Dokončit.

8.Instalační balíček můžete nasadit dvěma způsoby:

a)Po vybrání možnosti Zobrazit odkaz ke stažení si můžete odkaz zkopírovat a zaslat jej uživatelům. Ti si následně balíček ESET PROTECT Live Installer stáhnou a nainstalují. Vybráním možnosti Stáhnout si balíček ESET PROTECT Live Installer stáhněte na své zařízení a následně osobně spusťte na cílové stanici nebo nahrajte do sdílené složky, do níž mají uživatelé přístup.

b)Po vybrání možnosti Odeslat odkaz na balíček uživatelům využijete ESET PROTECT Cloud SMTP server k doručení e-mailu, obsahujícím odkaz na instalační balíček, vašim uživatelům. E-mailové adresy uživatelů zadejte do odpovídajícího pole. Volitelně můžete přidat jméno uživatele. Pro přidání více uživatelů klikněte naPřidat uživatele – kliknutím můžete vybrat příjemce ze seznamu Uživatelů zařízení. Importovat CSV... – seznam adres můžete importovat z CSV souboru.


important

ESET PROTECT Live Installer vyžaduje připojení k internetu a není možné jej použít na offline počítači.

ESET PROTECT Live Installer pro macOS vyžaduje přímé připojení k internetu (na servery společnosti ESET). Není možné jej použít na macOS stanicích, které jsou k internetu připojeny prostřednictvím proxy serveru.

10. Stažený instalační balíček spusťte na klientské stanici. Spuštěním balíčku na koncovém zařízení na něj nainstalujete ESET Management Agenta, bezpečnostní produkt ESET a připojíte jej do ESET PROTECT Cloud. Pro více informací týkající se instalace přejděte do kapitoly průvodce instalací. Vytvořený ESET PROTECT Live Installer balíček se bude chovat a měnit automaticky dle kroků uvedených v této tabulce. Pro potlačení (skrytí) průvodce instalací můžete instalační balíček spustit v tichém režimu.